Attention

ข้อสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย: ข้อความนี้เป็นการแปลโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เอกสารเวอร์ชันภาษาอังกฤษ Cookie Policy มีผลผูกพันทางกฎหมาย และในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนหรือข้อขัดแย้ง ให้ยึดถือเวอร์ชันภาษาอังกฤษนี้เป็นหลัก เราจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในการแปล 

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2023 

เกี่ยวกับนโยบายนี้ 

นโยบายคุกกี้นี้ (" นโยบาย ") อธิบายวิธีที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันอื่น ๆ เพื่อจดจำคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา https://mashabear.com (" เว็บไซต์ ") โดยจะอธิบายว่าเทคโนโลยีเหล่านี้คืออะไรและทำไมเราจึงใช้งาน ตลอดจนสิทธิ์ของคุณในการควบคุมการใช้งานของเรา เว็บไซต์นี้เป็นของ Animaccord Ltd (เรียกว่า “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) 

โปรดสละเวลาอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียด หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ dpo @ mashabear.com 

คุกกี้คืออะไร? 

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกวางไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของตนทำงานหรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ข้อมูลการรายงาน 

คุกกี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันมากมาย เช่น ช่วยให้คุณสามารถนำทางระหว่างหน้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จดจำการตั้งค่าของคุณ และโดยทั่วไปจะปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้แน่ใจว่าโฆษณาที่คุณเห็นทางออนไลน์มีความเกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณมากขึ้น 

คุกกี้ที่เจ้าของเว็บไซต์กำหนดเรียกว่า " คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง " คุกกี้ที่ตั้งค่าโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเว็บไซต์เรียกว่า " คุกกี้บุคคลที่สาม " คุกกี้ของบุคคลที่สามช่วยให้สามารถให้บริการคุณสมบัติหรือฟังก์ชันการทำงานของบุคคลที่สามบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ (เช่น การโฆษณา เนื้อหาเชิงโต้ตอบ และการวิเคราะห์) ฝ่ายที่ตั้งค่าคุกกี้บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณทั้งเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เป็นปัญหาและเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นบางแห่ง 

เราจะใช้คุกกี้อย่างไร? 

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจวางคุกกี้ประเภทต่อไปนี้: 

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง 

  • คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ในการทำงาน และไม่สามารถปิดผ่านคุกกี้แบนเนอร์ได้ โดยปกติแล้วจะมีการตั้งค่าเพื่อให้บริการเว็บไซต์อย่างถูกต้องเท่านั้น คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้บล็อกหรือแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ได้ แต่อาจทำให้บางส่วนของเว็บไซต์ทำงานไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ เรายังบันทึกและเก็บการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค รวมถึงตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณไว้เมื่อคุณได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว 
  • คุกกี้ฟังก์ชั่น 

คุกกี้เหล่านี้ช่วยปรับปรุง การทำงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ฟังก์ชันสามารถใช้เพื่ออนุญาตการเล่นวิดีโอได้ 

  • คุกกี้การวิเคราะห์ 

การใช้คุกกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถนับการเข้าชมและแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อให้สามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเราได้ ช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และดูว่าผู้เยี่ยมชมเข้าชมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์อย่างไร หากปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้ 

ฉันจะควบคุมคุกกี้ได้อย่างไร? 

คุณมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้บางประเภทหรือไม่ (ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง) คุณสามารถใช้การตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้บนแบนเนอร์คุกกี้ 

คุณสามารถตั้งค่าหรือแก้ไขการควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ คุณยังคงสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้ แม้ว่าการเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานบางส่วนและบางส่วนของเว็บไซต์ของเราอาจถูกจำกัดก็ตาม เนื่องจากวิธีการที่คุณสามารถปฏิเสธคุกกี้ผ่านการควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ของคุณนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละเบราว์เซอร์ คุณควรไปที่เมนูวิธีใช้ของเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

การปรับปรุงนโยบายนี้ 

เราอาจอัปเดตนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางกฎหมาย เทคนิค หรือธุรกิจ คุณสามารถดูได้ว่านโยบายนี้ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อใดโดยตรวจสอบวันที่ “อัปเดตล่าสุด” ที่แสดงที่ด้านบนของนโยบายนี้