Attention

Declinare legală: Acest text este o traducere realizată folosind tehnologie de ultimă generație. Versiunea în limba engleză a documentului Terms of Use este obligatorie din punct de vedere juridic și, în cazul oricăror discrepanțe sau conflict, această versiune în limba engleză va prevala. Nu vom fi răspunzători pentru eventualele inexactități sau erori ale traducerii. 

 

Termeni de utilizare 

Ultima actualizare 05 aprilie 2024 (versiunea anterioară

Animaccord Ltd („ Compania ”) face ca acest site web https://mashabear.com („ site-ul web ”) și Conținutul acestuia, inclusiv toate informațiile, textul, grafica, software-ul și serviciile, să fie disponibile pentru utilizarea dvs., în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în acest document („ Termenii de utilizare ”). 

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de utilizare înainte de a utiliza site-ul web . Prin utilizarea site-ului web și a serviciilor oferite pe acesta, precum și prin jocul de browser, indicați că acceptați acești Termeni de utilizare și că sunteți de acord să le respectați. Utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web constituie acceptarea de către dumneavoastră a acestor Termeni de utilizare, care intră în vigoare la data la care începeți să utilizați site-ul web. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, vă rugăm să NU utilizați acest site web. 

Compania este autorizată să modifice Termenii de utilizare în orice moment, cu Termenii de utilizare modificați în vigoare de îndată ce sunt publicate pe acest site web. Vă rugăm să verificați cei mai actuali Termeni de utilizare pentru a vă asigura că sunteți la curent cu toți termenii și condițiile care reglementează utilizarea acestui site web. 

Compania își rezervă dreptul de a face modificări sau de a actualiza conținutul site-ului web sau formatul acestuia în orice moment și fără nicio notificare. Compania își rezervă dreptul de a opri sau restricționa accesul la acest site din orice motiv, la discreția sa. 

DREPTURILE DE AUTOR ȘI DREPTURILE LA CONȚINUT 

Conținut ” se referă la toate programele (inclusiv, fără limitare, toate jocurile de browser, titlurile și codul computerului), conceptele, profilurile de caractere, imaginile, sunete, efecte audio-vizuale, conturi, orice articole virtuale și materiale produse de Companie și/ sau primite sau puse la dispoziție în timpul utilizării site-ului web. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în scris, înțelegeți și sunteți de acord că întregul Conținut este deținut, controlat și/sau licențiat de către Companie. Compania își rezervă dreptul de a utiliza întregul Conținut în orice scop, inclusiv, fără limitare, orice utilizare comercială și/sau promoțională, fără restricții sau compensații. Întregul conținut este protejat prin dreptul de autor în conformitate cu legile privind drepturile de autor din Republica Cipru, protejându-l împotriva utilizării neautorizate. Compania își rezervă toate drepturile, inclusiv, fără limitare, toate drepturile de proprietate intelectuală și alte drepturi de proprietate asupra și legate de site-ul web. Nu aveți permisiunea de a copia, redistribui, publica, crea orice lucrare derivată sau exploata în alt mod Conținutul nostru sau orice parte a Conținutului nostru, încălcând drepturile de proprietate intelectuală ale Companiei și/sau ale oricărei alte părți terțe. Siglele, titlurile și toate caracterele și elementele asociate companiei nu pot fi utilizate fără acordul prealabil scris al acesteia. 

Dacă se consideră că ați păstrat orice drept, titlu sau interes asupra Conținutului nostru sau a oricărei părți a Conținutului nostru, sunteți de acord și prin prezenta să cedați Companiei în mod exclusiv și exclusiv toate drepturile, titlurile și interesele dvs. Conținut sau orice parte a unui astfel de Conținut fără o considerație suplimentară și pe perpetuitate în conformitate cu toate legile aplicabile. Dacă, din orice motiv, o astfel de cesiune este ineficientă în conformitate cu legea aplicabilă, prin prezenta acordați Companiei licența unică, exclusivă, irevocabilă, sublicențiabilă, transferabilă, la nivel mondial, fără drepturi de autor pentru a reproduce, modifica, crea orice lucrare derivată din, publica, distribuie. , vinde, transfera, transmite, afișează public, folosește și practică un astfel de Conținut sau orice parte a acestuia și să-l încorporeze în alte lucrări sub orice formă, suport sau tehnologie cunoscută acum sau dezvoltată ulterior. În măsura permisă de legile aplicabile, sunteți de acord să renunțați la toate drepturile morale sau drepturile de publicitate sau confidențialitate pe care le puteți avea asupra unui astfel de Conținut. 

La discreția noastră, reprezentanții Companiei sau tehnologia pot monitoriza anumite conținuturi de pe site, deși nu poate și nu se angajează să monitorizeze întregul conținut. Putem edita, refuza să postăm sau elimina orice Conținut care este considerat inacceptabil sau care încalcă acești Termeni de utilizare sau spiritul acestor Termeni de utilizare, la discreția noastră. 

Drepturile de autor, mărcile comerciale și toate celelalte drepturi de proprietate afișate în Conținut (inclusiv, dar fără a se limita la, software, servicii, text, grafică și logo-uri) sunt rezervate Companiei și sunt protejate de legile internaționale privind drepturile de autor. Sunteți de acord să nu copiați, republicați, modificați, descărcați, distribuiți, licențiați, sublicențați, efectuați inginerie inversă sau să creați derivate bazate pe site-ul web, software-ul sau serviciile acestuia, cu excepția cazurilor autorizate în mod expres prin prezenta. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, conținutul publicat pe acest site web poate fi reprodus sau distribuit sub formă nemodificată numai pentru uz personal, necomercial. Orice altă utilizare a Conținutului, inclusiv, fără limitare, distribuția, reproducerea, modificarea, afișarea sau transmiterea, fără acordul prealabil scris al Companiei, este strict interzisă. Toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate vor fi păstrate pe toate reproducerile. 

Compania declină toate interesele de proprietate asupra drepturilor sale de proprietate intelectuală, altele decât cele ale sale. Referințele la serviciile și software-ul terților sunt date de către Companie „CA AȚI”, fără garanții de niciun fel, fie exprese, fie implicite. 

JOCURI 

Site-ul web poate include jocuri de browser („Jocuri”). 

Este posibil să vi se solicite să înregistrați un Cont pentru a juca aceste Jocuri sau pentru a vă asigura beneficii suplimentare. Înregistrând un Cont, sunteți de acord să participați la sistemul de evaluare. Sistemul de evaluare include publicarea clasamentului cu ID-ul jucătorului, scorul și clasamentul pe site. 

În cazul în care contul dvs. este limitat, desființat, suspendat, modificat sau șters din orice motiv, la discreția exclusivă și absolută a Companiei, sau dacă Compania întrerupe site-ul web, pierdeți scorul și clasamentul dvs. în clasament. Compania are dreptul absolut de a gestiona, reglementa, controla, modifica și/sau elimina jocurile sau sistemul de evaluare după cum consideră potrivit și la propria sa discreție, iar Compania nu are obligația de a vă despăgubi pe dumneavoastră sau pe altcineva pentru orice rezultat rezultat. pierderi. 

ARTICOLE VIRTUALE 

Site-ul web poate include articole virtuale („Articole virtuale”). În niciun fel nu pot fi schimbate Articole Virtuale cu noi sau cu oricine altcineva pentru bani reali, bunuri, alte articole sau servicii de valoare monetară. Transferul de Articole Virtuale în afara Site-ului este strict interzis, ceea ce înseamnă că nu puteți cumpăra sau vinde Articole Virtuale pe bani reali sau schimba în alt mod Articole Virtuale cu obiecte de valoare în afara Site-ului. 

Vă rugăm să rețineți că achiziționați doar o licență limitată, revocabilă, netransferabilă pentru a utiliza Articole virtuale pe site și sunteți de acord că nu le dețineți. În cazul în care contul dvs. este limitat, desființat, suspendat, modificat sau șters din orice motiv, la discreția exclusivă și absolută a Companiei, sau dacă Compania întrerupe site-ul web, veți pierde toate articolele virtuale câștigate. Compania are dreptul absolut de a gestiona, reglementa, controla, modifica și/sau elimina Articolele Virtuale așa cum consideră de cuviință și la discreția sa, iar Compania nu are obligația de a vă despăgubi pe dumneavoastră sau pe oricine altcineva pentru orice pierderi rezultate. 

UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI 

Software-ul acestui site web este opera Companiei protejată prin drepturi de autor. Nu puteți utiliza, copia, republica, descărca, modifica, distribui, licenția, sublicenția, decompila, dezasambla, crea o lucrare derivată bazată pe sau face inginerie inversă a software-ului sau a altor produse, servicii sau procese accesibile prin intermediul site-ului web. De asemenea, recunoașteți și sunteți de acord că nu veți transmite, încărca sau încerca să transmiteți sau să încărcați prin intermediul site-ului viruși, adware, spyware, viermi sau orice alt cod rău intenționat sau invaziv. 

Software-ul este furnizat „CA ESTE”. Compania declină toate garanțiile, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții de vandabilitate și potrivire pentru orice scop în ceea ce privește software-ul. Vă asumați întregul risc al utilizării software-ului. 

Înțelegeți că introducerea de către Companie a diferitelor tehnologii poate să nu fie consecventă pe toate platformele și că performanța și unele caracteristici oferite de noi pot varia în funcție de dispozitivul dvs. și de alte echipamente. 

Compania vă acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă și limitată pentru a utiliza software-ul nostru. Nu puteți utiliza software-ul Companiei în alt scop decât cel descris în licența acordată. Orice utilizare ilegală a software-ului nostru este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă. 

GARANȚII ȘI RENUNȚĂRI RESPONSABILITĂȚII 

TOATE INFORMAȚIILE, SOFTWARE-UL ȘI CONȚINUTUL OFERITE PE ACEST SITE WEB SUNT FURNIZATE „CA AȘA ESTE”. COMPANIA RENUNȚĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA, GARANȚII DE VANTABILITATE, ADECUARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE. 

COMPANIA NU OFERĂ NU OFERĂ GARANȚIE, DECLARAȚIE SAU GARANȚIE CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL, SECVENȚA, PRECIZITATEA, ACTUALITATEA SAU COMPLETĂȚIA INFORMAȚIILOR, A SOFTWARE-ULUI SA. COMPANIA NU OFERĂ GARANȚIE, DECLARAȚIE SAU GARANTIE CĂ INFORMAȚIA, CONȚINUTUL SAU SOFTWARE-UL VA FI NEINTRERUPTE SAU FĂRĂ ERORI SAU CĂ ORICE DEFECTE VOR FI CORECTATĂ. 

COMPANIA NU Își Asumă RESPONSABILITATE PENTRU ERORI SAU OMISIUNI ÎN INFORMAȚII, SOFTWARE SAU CONȚINUT LA REFERENȚĂ SAU LA LEGAT PE ACEST SITE WEB. 

ÎN NICIO CAZ COMPANIA NU VA FI TRASĂ RESPONSABILĂ PENTRU NICIO DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, CONSECUȚIONALE, PUNITIVE, SPECIALE SAU INCIDENTALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA, CELE RESULTATE DIN PIERDEREA AFACERILOR, DATELOR SAU VENITURI; BAZAREA PE MATERIALE PREZENTATE; ; ÎNTÂRZIERI SAU ÎNTRERUPERILE AFACERII DERIVATE DIN UTILIZAREA SAU PERFORMANȚĂ A INFORMAȚIILOR COMPANIEI) INDIFERENT FĂCĂ SOCIETATEA A FOST INFORMAȚĂ DE POSIBILITATEA ACESTELOR DAUNE. 

ȘI UTILIZAREA ORICE DINTRE INFORMAȚII, SOFTWARE SAU CONȚINUT OFERIT PE ACEST SITE WEB SE FACE LA PROPRIA DISCREȚIE ȘI RISC ȘI TU SUNTEȚI UNIC RESPONSABIL PENTRU TOATE DETERMINAREA SISTEMULUI DISPOZITIVELOR DVS., PIERDEREA DATELOR SAU ALTĂ PREJUDICIUNE DIN CARE REZULTATĂ. 

LEGĂTURĂ CĂTRE SITE-URI ȘI REȚELE SOCIALĂ TERȚI PĂRȚI 

Acest site web poate oferi acces la informații, produse, rețele sociale sau servicii oferite pe site-uri web care sunt deținute sau operate de alte companii („Site-uri web ale terților”). Oferim acest acces prin utilizarea hyperlink-urilor care vă mută automat de pe site la site-ul terță parte. 

În timp ce Compania face tot posibilul pentru a vă oferi resurse utile și de încredere, Compania nu poate aproba, aproba sau garanta informații, produse, servicii sau recomandări furnizate pe un site web al unei terțe părți. Deoarece este posibil ca Compania să nu știe întotdeauna când se schimbă informațiile de pe un site legat, Compania nu este responsabilă pentru conținutul sau acuratețea oricăror site-uri web ale terților. Compania nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau daune de orice fel care rezultă din utilizarea unui link pe site-urile sale web și nici nu va fi responsabilă pentru orice eșec al produselor sau serviciilor promovate sau furnizate pe aceste site-uri legate. 

Compania vă oferă link-uri „CA AȘA ESTE”. Când vizitați un site web al unei terțe părți utilizând un link pe un site web, nu veți mai fi protejat de politica de confidențialitate sau de practicile de securitate ale Companiei. Culegerea datelor, utilizarea și practicile de protecție ale site-ului legat pot diferi de practicile site-ului Companiei. Ar trebui să vă familiarizați cu politicile de confidențialitate și practicile de securitate ale site-urilor web legate. 

CONDUCEREA UTILIZATORULUI 

Este posibil să vi se solicite să înregistrați un cont („ Contul ”) pe site. Sunteți în întregime responsabil pentru cunoașterea, înțelegerea și respectarea regulilor de conduită ale utilizatorilor stabilite în acești Termeni de utilizare. Regulile de conduită ale utilizatorilor nu sunt exhaustive, iar Compania își rezervă dreptul de a determina ce conduită este considerată a fi în afara spiritului acestor Termeni de utilizare și de a lua măsuri disciplinare, inclusiv închiderea și ștergerea Contului, interzicând utilizatorului să utilizeze site-ul web în întregime sau parțial. Recunoașteți și sunteți de acord că, în cazul în care Compania constată, la discreția sa, că ați încălcat regulile de conduită ale utilizatorilor stabilite în acești Termeni de utilizare, este posibil să nu mai aveți acces la site-ul web și/sau Compania își rezervă dreptul de a lua măsuri. , care poate include închiderea Contului dvs. și interzicerea utilizării Serviciului în întregime sau parțial. 

Sunteți de acord că nu veți: 

  • transmite sau postează orice conținut sau folosește un limbaj considerat a fi ofensator la discreția exclusivă a Companiei, inclusiv, fără limitare, conținut sau limbaj ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, vulgar, obscen, plin de ură, explicit din punct de vedere sexual sau rasial. , din punct de vedere etnic sau în orice alt mod contestabil și nici nu puteți scrie greșit sau utiliza o ortografie alternativă pentru a evita sau încerca să ocoliți restricțiile de conținut și de limbă enumerate mai sus, 
  • încalcă drepturile contractuale, personale, de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei părți sau promovează sau constituie activitate ilegală, 
  • să utilizeze în mod necorespunzător serviciile de asistență ale Companiei, inclusiv, fără limitare, transmiterea de rapoarte false de abuz sau conduită greșită de către oricare dintre părți, 
  • dezactivați, interferați cu sau ocoliți orice caracteristică de securitate a site-ului web sau orice caracteristică care restricționează sau impune limitări privind utilizarea sau accesul la site-ul web sau la conținut; 
  • vinde Conținutul sau oricare dintre părțile acestora, inclusiv, dar fără a se limita la, Articole virtuale, conturi de utilizator și/sau acces la conturile de utilizator oricărei părți în schimbul unei monede reale sau articole și/sau servicii cu valoare monetară, 
  • să se angajeze în înșelăciune sau în orice altă activitate frauduloasă considerată de Companie ca fiind în conflict cu spiritul site-ului web, 
  • să utilizeze sau să ia parte la utilizarea oricărui software neautorizat de la terți, conceput pentru a modifica sau interfera cu site-ul web, 
  • să posteze și/sau să pună la dispoziția publicului informațiile personale ale oricărui alt utilizator pe site fără consimțământul expres scris al utilizatorului, deși utilizatorii își pot comunica propriile informații personale, 
  • cumpărați, vindeți, închiriați sau oferiți contul dvs., creați un cont folosind o identitate sau informații false sau în numele altcuiva decât dvs., 
  • utilizați Contul dvs. în scopuri comerciale, inclusiv, dar fără a se limita la, publicitate, solicitarea sau transmiterea oricăror reclame comerciale. 

MINORI 

Trebuie să aveți cel puțin 13 ani pentru a accesa și/sau utiliza Serviciul. Dacă sunteți minor cu vârsta de peste 13 ani, vă recomandăm să solicitați consimțământul unui părinte sau tutore legal înainte de a accesa și/sau utiliza Serviciul. 

TERMINAREA 

Ne rezervăm dreptul de a întreprinde acțiuni, care pot include închiderea contului dumneavoastră și interzicerea utilizării site-ului web în întregime sau parțial (inclusiv, dar fără a se limita la ștergerea contului), în orice moment, dacă credem în mod rezonabil că ați încălcat sau încălcat oricare dintre acești termeni. În cazul în care suspendăm sau închidem contul dvs., nu veți mai avea acces la contul dvs. și/sau la orice Conținut asociat cu acesta. 

LEGE APLICABILĂ 

Acești Termeni de utilizare și toate litigiile legate de aceștia vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile Republicii Cipru. 

SEPARABILITATE 

Dvs. și Compania sunteți de acord că, dacă orice parte a acestor termeni este sau devine, în totalitate sau parțial, invalidă sau inaplicabilă în temeiul oricăror legi sau instanțe locale aplicabile, aceasta va fi considerată separată de acești termeni în măsura invalidității sau inaplicabilității sale, iar restul termenilor vor rămâne în vigoare și în vigoare. 

POLITICI SUPLIMENTARE 

Politici suplimentare legate de anumite servicii (inclusiv, dar fără a se limita la forumuri, concursuri sau programe de loialitate) pot fi emise de către Companie. Dreptul dumneavoastră de a utiliza astfel de servicii este supus politicilor relevante și acestor Termeni de utilizare. 

SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA INFORMAȚIILOR, A SOFTWARE-ULUI SAU A CONȚINUTULUI CUNOAȘTE CĂ AȚI CITIT ACESTUI TERMENI DE UTILIZARE, ÎI ÎNȚELEȘI ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI LEGAT DE TERMENII ȘI CONDIȚIILE EI. 

Dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rugăm să ne contactați la dpo@mashabear.com. Vă rugăm să consultați și Politica noastră de confidențialitate ( Politica de confidențialitate ).