Attention

ข้อสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย: ข้อความนี้เป็นการแปลโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เอกสารเวอร์ชันภาษาอังกฤษ Terms of Use มีผลผูกพันทางกฎหมาย และในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนหรือข้อขัดแย้ง ให้ยึดถือเวอร์ชันภาษาอังกฤษนี้เป็นหลัก เราจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในการแปล 

 

ข้อกำหนดการใช้งาน 

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2023 

Animaccord Ltd (“ บริษัท ”) ทำให้เว็บไซต์ https://mashabear.com (“ เว็บไซต์ ”) และเนื้อหา รวมถึงข้อมูล ข้อความ กราฟิก ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมด พร้อมสำหรับการใช้งานของคุณภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ (" ข้อกำหนดการใช้งาน ") 

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะ ใช้ เว็บไซต์ โดยการใช้เว็บไซต์ คุณระบุว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ การใช้งานเว็บไซต์ของคุณถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ซึ่งจะมีผลบังคับในวันที่คุณเริ่มใช้งานเว็บไซต์ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ 

บริษัทได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อกำหนดการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขจะมีผลทันทีที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานล่าสุดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์หรือรูปแบบของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว 

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในเนื้อหา 

“ เนื้อหา ” หมายถึงซอฟต์แวร์ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อและรหัสคอมพิวเตอร์ทั้งหมด) แนวคิด โปรไฟล์ตัวละคร รูปภาพ เสียง เอฟเฟกต์ภาพและเสียง บัญชี รายการเสมือนใด ๆ และเนื้อหาที่ผลิตโดยบริษัท และ/หรือได้รับหรือ พร้อมใช้งานในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง คุณเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นเจ้าของ ควบคุม และ/หรือได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานเชิงพาณิชย์และ/หรือการส่งเสริมการขาย โดยไม่มีการจำกัดหรือชดเชยให้คุณ เนื้อหาทั้งหมดมีลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐไซปรัส ปกป้องเนื้อหาจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่มีต่อและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้คัดลอก แจกจ่ายซ้ำ เผยแพร่ สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของเราหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาของเรา ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่สามอื่นใด โลโก้ของบริษัท ชื่อ และตัวละครและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่สามารถนำมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 

หากคุณถือว่ายังคงรักษาสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในเนื้อหาของเราหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาของเรา คุณตกลงและ ณ ที่นี้มอบหมายให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดของคุณในที่นี้แก่บริษัทแต่เพียงผู้เดียวและโดยเฉพาะ เนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่มีการพิจารณาเพิ่มเติมและคงอยู่ตลอดไปภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การมอบหมายดังกล่าวไม่ได้ผลภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว เพิกถอนไม่ได้ ให้อนุญาตช่วง โอนได้ ทั่วโลก และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างผลงานลอกเลียนแบบใดๆ จาก เผยแพร่ แจกจ่าย ขาย ถ่ายโอน ถ่ายทอด แสดงต่อสาธารณะ ใช้ และฝึกฝนเนื้อหาดังกล่าวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาดังกล่าว และเพื่อรวมไว้ในงานอื่น ๆ ในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ในปัจจุบันที่รู้จักหรือพัฒนาในภายหลัง ตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต คุณตกลงที่จะสละสิทธิ์ทางศีลธรรมหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัวทั้งหมดที่คุณอาจมีต่อเนื้อหาดังกล่าว 

ตามดุลยพินิจของเรา ตัวแทนของบริษัทหรือเทคโนโลยีอาจตรวจสอบเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์ แม้ว่าจะไม่สามารถและไม่ได้ดำเนินการในการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดก็ตาม เราอาจแก้ไข ปฏิเสธที่จะโพสต์ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ถือว่าน่ารังเกียจหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือจิตวิญญาณของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว 

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดที่แสดงในเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ บริการ ข้อความ กราฟิก และโลโก้) สงวนไว้สำหรับบริษัทและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดาวน์โหลด แจกจ่าย ให้อนุญาต อนุญาตช่วง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างอนุพันธ์จากเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการของเว็บไซต์ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจทำซ้ำหรือแจกจ่ายในรูปแบบที่ไม่มีการดัดแปลงเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ห้ามใช้เนื้อหาในลักษณะอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแจกจ่าย ทำซ้ำ ดัดแปลง แสดง หรือส่งต่อ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้าโดยเด็ดขาด ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดจะยังคงอยู่ในการทำสำเนาทั้งหมด 

บริษัทปฏิเสธผลประโยชน์อันเป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตน นอกเหนือจากของตนเอง การอ้างอิงถึงบริการและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามจัดทำโดยบริษัท "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย 

รายการเสมือนจริง 

เว็บไซต์อาจมีรายการเสมือน (“รายการเสมือน”) ไอเท็มเสมือนไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับเราหรือบุคคลอื่นด้วยเงินจริง สินค้า ไอเท็มอื่น ๆ หรือบริการที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ ห้ามถ่ายโอนไอเท็มเสมือนออกนอกเว็บไซต์โดยเด็ดขาด ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถซื้อหรือขายไอเท็มเสมือนด้วยเงินจริงหรือแลกเปลี่ยนไอเท็มเสมือนเป็นไอเท็มที่มีมูลค่านอกเว็บไซต์ 

โปรดทราบว่าคุณซื้อเฉพาะใบอนุญาตแบบจำกัด เพิกถอนได้ และไม่สามารถถ่ายโอนได้เพื่อใช้รายการเสมือนบนเว็บไซต์ และคุณยอมรับว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของรายการเหล่านั้น ในกรณีที่บัญชีของคุณถูกจำกัด ยกเลิก ระงับ ปรับเปลี่ยนหรือลบด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หรือหากบริษัทยุติการใช้งานเว็บไซต์ คุณจะสูญเสียไอเท็มเสมือนใดๆ ที่ได้รับ บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการจัดการ ควบคุม ควบคุม ดัดแปลง และ/หรือกำจัดรายการเสมือนตามที่เห็นสมควรและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยให้คุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับการสูญเสียที่เกิดขึ้น 

การใช้ซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์นี้เป็นงานลิขสิทธิ์ของบริษัท คุณไม่สามารถใช้ คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด ดัดแปลง แจกจ่าย ให้อนุญาต อนุญาตช่วง แยกส่วน แยกส่วน สร้างงานลอกเลียนแบบหรือวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณจะไม่ส่ง อัปโหลด หรือพยายามที่จะส่งหรืออัปโหลดผ่านทางไวรัสของเว็บไซต์ แอดแวร์ สปายแวร์ เวิร์ม หรือรหัสที่เป็นอันตรายหรือรุกรานอื่น ๆ 

ซอฟต์แวร์นี้จัดทำขึ้น "ตามสภาพ" บริษัทปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันความสามารถเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้ซอฟต์แวร์ 

คุณเข้าใจว่าการแนะนำเทคโนโลยีต่างๆ ของบริษัทอาจไม่สอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม และประสิทธิภาพและคุณสมบัติบางอย่างที่เรานำเสนออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ 

บริษัทให้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของเราแก่คุณแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอน เพิกถอนได้ และจำกัด คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในใบอนุญาตที่มอบให้แก่คุณ การใช้ซอฟต์แวร์ของเราอย่างผิดกฎหมายถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว 

การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิด 

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็น" บริษัทขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ อย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการค้าขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด 

บริษัทไม่ให้การรับประกัน การรับรอง หรือการรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหา ลำดับ ความถูกต้อง ความทันเวลา หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ซอฟต์แวร์ บริษัทไม่รับประกัน รับรอง หรือรับประกันว่าข้อมูล เนื้อหา หรือซอฟต์แวร์จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องใดๆ จะได้รับการแก้ไข 

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาที่อ้างอิงหรือเชื่อมโยงไปยังบนเว็บไซต์นี้ 

ไม่ว่าในกรณีใดบริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางตรง, ทางอ้อม, เป็นผลสืบเนื่อง, การลงโทษ, พิเศษหรือโดยบังเอิญ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียธุรกิจ ข้อมูล หรือรายได้ การพึ่งพาเนื้อหาที่นำเสนอ ; ความล่าช้า หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือประสิทธิภาพของข้อมูลบริษัท) ไม่ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม 

และการใช้ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นไปตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายทั้งหมดต่อระบบอุปกรณ์ของคุณ การสูญเสียข้อมูล หรืออันตรายอื่น ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าว 

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามและโซเชียลมีเดีย 

เว็บไซต์นี้อาจให้การเข้าถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ โซเชียลมีเดียหรือบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ที่บริษัทอื่นเป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดย (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) เราให้การเข้าถึงนี้ผ่านการใช้ไฮเปอร์ลิงก์ที่จะย้ายคุณจากเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามโดยอัตโนมัติ 

แม้ว่า บริษัท จะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาทรัพยากรที่เป็นประโยชน์และน่าเชื่อถือให้กับคุณ แต่บริษัทไม่สามารถรับรอง อนุมัติ หรือรับประกันข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือคำแนะนำที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ เนื่องจากบริษัทอาจไม่ทราบเสมอไปเมื่อข้อมูลในไซต์ที่เชื่อมโยงมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ลิงก์บนเว็บไซต์ของบริษัท และจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณาหรือจัดให้มีบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ 

บริษัทเสนอลิงก์ให้คุณตาม "ตามสภาพ" เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์บุคคลที่สามโดยใช้ลิงก์บนเว็บไซต์ คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของบริษัทอีกต่อไป แนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวม การใช้ และการปกป้องข้อมูลของไซต์ที่เชื่อมโยงอาจแตกต่างจากแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์บริษัท คุณควรทำความคุ้นเคยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง 

การปฏิบัติของผู้ใช้ 

คุณอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชี (“ บัญชี ”) บนเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎการปฏิบัติของผู้ใช้ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ กฎการปฏิบัติของผู้ใช้ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าการกระทำใดที่ถือว่าอยู่นอกเจตนารมณ์ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และใช้มาตรการทางวินัย รวมถึงการยุติและการลบบัญชี ห้ามมิให้ผู้ใช้ ใช้ เว็บไซต์ ทั้งหมดหรือบางส่วน คุณรับทราบและยอมรับว่าหากบริษัทพบว่าคุณได้ละเมิดกฎการปฏิบัติของผู้ใช้ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อีกต่อไป และ/หรือบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ ซึ่งอาจรวมถึงการยกเลิกบัญชีของคุณและห้ามไม่ให้คุณใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน 

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่: 

  • ส่งหรือโพสต์เนื้อหาใด ๆ หรือใช้ภาษาที่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาหรือภาษาที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ ล่วงละเมิด คุกคาม ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หยาบคาย ลามกอนาจาร แสดงความเกลียดชัง แสดงออกทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือทางเชื้อชาติ เชื้อชาติหรือน่ารังเกียจ และคุณไม่สามารถสะกดผิดหรือใช้การสะกดคำอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านเนื้อหาและภาษาที่ระบุไว้ข้างต้น 
  • ละเมิดสัญญา ส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของฝ่ายใด ๆ หรือส่งเสริมหรือก่อให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 
  • ใช้บริการสนับสนุนของบริษัทอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งรายงานเท็จเกี่ยวกับการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
  • ปิดการใช้งาน แทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือคุณลักษณะใด ๆ ที่จำกัดหรือบังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหา 
  • ขายเนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการเสมือน บัญชีผู้ใช้ และ/หรือการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินจริงหรือรายการ และ/หรือบริการที่มีมูลค่าทางการเงิน 
  • มีส่วนร่วมในการโกงหรือกิจกรรมฉ้อโกงอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นว่าขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของเว็บไซต์ 
  • ใช้หรือมีส่วนร่วมในการใช้ซอฟต์แวร์บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ไขหรือรบกวนเว็บไซต์ 
  • โพสต์และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้รายนั้น แม้ว่าผู้ใช้อาจสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง 
  • ซื้อ ขาย เช่า หรือมอบบัญชีของคุณ สร้างบัญชีโดยใช้ข้อมูลประจำตัวหรือข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือในนามของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง 
  • ใช้บัญชีของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโฆษณา การชักชวน หรือการส่งโฆษณาเชิงพาณิชย์ใดๆ 

ผู้เยาว์ 

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีจึงจะสามารถเข้าถึงและ/หรือใช้บริการได้ หากคุณเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุเกิน 13 ปี เราขอแนะนำให้ขอความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนเข้าถึงและ/หรือใช้บริการ 

การสิ้นสุด 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการซึ่งอาจรวมถึงการยุติบัญชีของคุณและห้ามไม่ให้คุณใช้เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลบบัญชีของคุณ) ได้ตลอดเวลา หากเราเชื่อตามสมควรว่าคุณได้ฝ่าฝืนหรือฝ่าฝืน ข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ ในกรณีที่เราระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณและ/หรือเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีก 

กฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐไซปรัส 

การแยกส่วน 

คุณและบริษัทตกลงว่าหากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดเหล่านี้หรือกลายเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายหรือศาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้ในขอบเขตของความเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ และข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ 

นโยบายเสริม 

บริษัทสามารถออกนโยบายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกระดานสนทนา การแข่งขัน หรือโปรแกรมสะสมคะแนน) สิทธิ์ของคุณในการใช้บริการดังกล่าวขึ้นอยู่กับนโยบายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ 

คุณยอมรับว่าการใช้ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาของคุณเป็นการรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดการใช้งานนี้ และเข้าใจแล้ว และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข 

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ โปรดติดต่อเราที่ dpo@mashabear.com โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ( https://mashabear.com/privacypolicy )