Attention

ข้อสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย: ข้อความนี้เป็นการแปลโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เอกสารเวอร์ชันภาษาอังกฤษ Privacy Policy มีผลผูกพันทางกฎหมาย และในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนหรือข้อขัดแย้ง ให้ยึดถือเวอร์ชันภาษาอังกฤษนี้เป็นหลัก เราจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในการแปล 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2023 

เราเป็นใครและคุณสามารถติดต่อเราได้อย่างไร? 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Animaccord Ltd. ในนโยบายนี้ เราเรียกตัวเองว่า 'เรา' 'พวกเรา' และ 'ของเรา' 

โปรดทราบว่าเราใช้คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" ซึ่งมีความหมายว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หากคุณต้องการตรวจสอบ ตรวจสอบ แก้ไข หรือขอให้ลบ ​​​​​​ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เราถ่ายโอนสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลอื่น โปรดติดต่อเราโดยใช้: 

 • อีเมลของเรา: dpo@mashabear.com 
 • โทรศัพท์ของเรา: +357 25 281 872 
 • ที่อยู่ของเรา: 82 Griva Digeny, Stephanie House, สำนักงาน 202, 3101, Neapolis, Limassol, Cyprus 

นโยบายนี้ขยายไปถึง: 

เราได้รับข้อมูลของคุณจากที่ไหน? 

 • เบราว์เซอร์ 

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ (เช่น Mozilla Firefox, Google Chrome หรือ Microsoft Edge) จะส่งข้อมูลบางอย่างให้เราโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเข้าถึงเนื้อหาบนโดเมนอินเทอร์เน็ตของเรา ตัวอย่างของข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ URL ของเว็บเพจที่คุณเยี่ยมชม ที่อยู่ IP (Internet Protocol) ของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ หรือเวอร์ชันเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ 

 • จากคุณโดยตรง 

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณ เช่น เมื่อคุณติดต่อเรา ​​​​หรือเมื่อเปิดใช้งานคุกกี้ของเราบนเว็บไซต์ 

​​​​​ข้อมูลใดบ้าง เพื่อวัตถุประสงค์ใด บนพื้นฐานใด และเราประมวลผลนานเท่าใด 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

ในการดำเนินการประมวลผลจำนวนหนึ่งของเรา เราใช้สัญญาเป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณ ตามสัญญา เราหมายถึงข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าในส่วน "กิจกรรมและการแข่งขัน" เราประมวลผลข้อมูลของคุณภายใต้เงื่อนไขของการแข่งขันที่เฉพาะเจาะจง แทนที่จะเป็นข้อกำหนดการใช้งานมาตรฐาน 

​​​​​วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล 

พื้นฐานทางกฎหมาย 

หมวดหมู่ข้อมูล 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 

การดำเนินการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน 

เพื่อกำหนดตำแหน่งของผู้ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์ในตำแหน่งที่เหมาะสม (คุกกี้ที่จำเป็น) 

สัญญา 

 

ที่อยู่ IP  
ประเทศ ภาษาของเบราว์เซอร์ 

ภาษาของรูปแบบแป้นพิมพ์ 

 

​​​​​ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุกกี้สำหรับไฟล์คุกกี้เฉพาะ 

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูวิดีโอ YouTube บนเว็บไซต์ของเรา (คุกกี้ที่ใช้งานได้) 

ยินยอม 

 

​​​​​รหัสเซสชัน  
กับโปรแกรมเล่น YouTube แบบฝัง 

ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุกกี้สำหรับไฟล์คุกกี้เฉพาะ 

เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (คุกกี้เชิงวิเคราะห์) 

ยินยอม 

 

รหัสผู้ใช้ 

รหัสเซสชัน 

ระยะเวลาเซสชัน 

เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเซสชัน 

ผู้อ้างอิงการเริ่มต้นเซสชัน 

URL เริ่มต้นเซสชัน 

ประเภทเหตุการณ์ 

วันที่จัดงาน 

ประเทศ 

อุปกรณ์ 

เบราว์เซอร์ 

ภาษาของเบราว์เซอร์ 

ระบบปฏิบัติการ 

ความละเอียดหน้าจอ 

ภูมิภาค 

ที่อยู่ IP 

ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุกกี้สำหรับไฟล์คุกกี้เฉพาะ 

เพื่อกำหนดตำแหน่งของผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจตำแหน่งที่ เว็บไซต์ของเราได้รับความนิยมมากที่สุด (คุกกี้การวิเคราะห์) 

ยินยอม 

 

รหัสเซสชัน 

ลองจิจูด 

ละติจูด 

ที่อยู่ IP 

เมือง ภูมิภาค 

ประเทศ 

ภาษา 

เขตเวลา 

​​​​​รูปแบบแป้นพิมพ์ 

จำนวนคีย์บอร์ดที่ติดตั้ง 

อัตราการใช้เค้าโครง 

จนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ 

 

เพื่อทำการสำรวจสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์ 

ยินยอม 

รหัสเซสชัน 

ตอบคำถามแบบสำรวจ 

จนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ 

เพื่อรับคำติชมจากผู้ใช้ 

ยินยอม 

อีเมล 

ข้อมูลจากข้อความ 

1 ปีหรือจนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ 

การดำเนินการประมวลผลข้อมูลในบัญชีส่วนตัวของคุณ 

เพื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์ในฐานะผู้ปกครอง 

สัญญา 

รหัสผู้ปกครอง 

ประเทศ 

อีเมล 

ยินยอมตามข้อกำหนดการใช้งาน 

 

ข้อมูลเสริม: 

​​​​​ชื่อ 

ชื่อที่สอง 

นามสกุล 

ชื่อเล่น 

รหัสผ่านแฮช 

เพศ 

วันที่เกิด 

หมายเลขโทรศัพท์ 

วันที่ลงทะเบียน 

วันที่เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด 

การตั้งค่าการแจ้งเตือน 

สังคมออนไลน์ 

อายุ 

1 ​​​​ปีหลังจากการลบบัญชี 

 

เพื่อเลือกประเทศและภาษาในบัญชีส่วนตัวของคุณ 

สัญญา 

รหัสผู้ปกครอง  
ประเทศ ภาษา 

1 ปีหลังจากการลบบัญชี 

 

เพื่อตรวจสอบอายุของผู้ใช้ 

สัญญา 

อีเมล อายุ 
 

​​​​​​​1 ปี 

เพื่อแก้ไขข้อมูลในบัญชีส่วนตัวของคุณ 

สัญญา 

 

รหัสผู้ปกครอง 

ประเทศ 

ชื่อ อีเมล์ 
 

ชื่อที่สอง 

นามสกุล 

ชื่อเล่น 

เพศ 

วันที่เกิด 

หมายเลขโทรศัพท์ 

การตั้งค่าการแจ้งเตือน 

สังคมออนไลน์ 

การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับหมวดหมู่ข้อมูลที่กำหนด 

ข้อมูลที่ถูกแก้ไขจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 1 เดือนในไฟล์บันทึก 

 

เพื่ออนุญาตในบัญชีส่วนตัว 

สัญญา 

อีเมล ID ผู้ปกครอง 
 

รหัสผ่านแฮช 

ชื่อเด็ก 

1 ปีหลังจากการลบบัญชี 

เพื่อตอบแบบสำรวจในบัญชีส่วนตัว 

ยินยอม 

รหัสผู้ปกครอง 

ประเทศ 

อีเมล 

ยินยอมตามข้อกำหนดการใช้งาน 

ชื่อ 

ชื่อที่สอง 

นามสกุล 

ชื่อเล่น 

รหัสผ่านแฮช 

เพศ 

วันที่เกิด 

หมายเลขโทรศัพท์ 

วันที่ลงทะเบียน 

วันที่เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด 

การตั้งค่าการแจ้งเตือน 

สังคมออนไลน์ 

ตอบคำถามแบบสำรวจ 

จนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอม ลบบัญชีของคุณ หรือให้คำตอบใหม่สำหรับคำถาม 

 

เพื่อบันทึกกิจกรรมเว็บไซต์เพื่อป้องกันและตรวจสอบปัญหา 

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา 

คำขอเปลี่ยนแปลงในช่องที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหาการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

1 เดือน 

 

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านทางอีเมลหรือโดยการอ้างอิงถึงทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของเรา 

สัญญา 

 

อีเมล 

รหัสผ่านแฮช 

แฮชรหัสผ่านใหม่ 

ข้อมูลจากข้อความ 

ข้อมูลที่ถูกแก้ไขจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 1 เดือนในไฟล์บันทึก 

 

เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในบัญชีส่วนตัวของผู้ปกครอง 

 

สัญญา 

 

รหัสประจำตัวเด็ก 

รหัสผู้ปกครอง 

ชื่อเด็ก 

อุปกรณ์ 
 

ข้อมูลเสริม: 

ชื่อที่สองของเด็ก 

นามสกุลของเด็ก 

ชื่อเล่นของเด็ก 

วันเดือนปีเกิดของเด็ก 

เพศของเด็ก 

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ปกครองอาจให้ไว้ 

1 ปีหลังจากการลบบัญชี 

เพื่อจัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือนในบัญชีผู้ปกครอง 

สัญญา 

 

รหัสเซสชัน 

รหัสผู้ปกครอง 

การตั้งค่าการแจ้งเตือน 

1 ปีหลังจากการลบบัญชี 

เพื่อกำหนดสถานะผู้ใช้ (ออนไลน์หรือออฟไลน์) เพื่อดูจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และกระจายโหลดบนไซต์อีกครั้งเพื่อการดำเนินการที่ถูกต้อง 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราใช้งานได้ 

รหัสเซสชัน 

สถานะ (ออนไลน์/ออฟไลน์) 

จนกว่าคุณจะใช้สิทธิในการยกเลิก 

เพื่อเชื่อมโยงโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณเข้ากับบัญชีผู้ปกครองของคุณเพื่อรับโบนัสพิเศษในเกมและสำหรับการแชร์ข่าวสารและวิดีโอในโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ 

ยินยอม 

รหัสเซสชัน 

รหัสผู้ปกครอง 

สังคมออนไลน์ 

อีเมล 

ชื่อ 

นามสกุล 

อายุ 

จนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ 

เพื่อเล่นมินิเกมของเราและเพื่อความก้าวหน้าของคุณในเกม 

สัญญา 

รหัสเซสชัน 

ความคืบหน้าของเกม 

1 ปีหลังจากการลบบัญชี 

อีเมลและการแจ้งเตือน 

เพื่อส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ของระบบ (การเผยแพร่วิดีโอ ข่าวสาร อัปเดตเว็บไซต์) 

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ผู้ใช้ของเราได้รับการอัปเดต 

รหัสผู้ปกครอง 

การตั้งค่าการแจ้งเตือน 

อีเมล 

เนื้อหาของภาษาการแจ้งเตือน 

ประเทศ 

ตัวกรองเพิ่มเติมที่สามารถปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ได้ (อายุของเด็ก ฯลฯ) 

จนกว่าคุณจะใช้สิทธิในการยกเลิก 

 

เพื่อยืนยันการลงทะเบียนผู้ใช้ผ่านทางอีเมล์ 

สัญญา 

 

อีเมล 

วันที่ลงทะเบียน 

1 ปีหลังจากการลบบัญชี 

เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูลในบัญชี 

สัญญา 

 

อีเมล 

ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูล 

1 ปีหลังจากการลบบัญชี 

เพื่อติดต่อกับผู้ใช้เพื่อ ขอคำชี้แจงเพิ่มเติม (เช่น เขียนถึงผู้ชนะการแข่งขันหากข้อมูลไม่สมบูรณ์) 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการส่งมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน 

อีเมล 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขัน 

ชื่อ 

ข้อมูลจากข้อความ 

ที่อยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ 

จนกว่าคุณจะใช้สิทธิในการยกเลิก 

 

เพื่อตอบคำถาม/คำร้องขอจากผู้ใช้เกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา 

สัญญา 

 

อีเมล 

ข้อมูลจากข้อความ 

จนกว่าคำขอของคุณจะสำเร็จ 

เพื่อส่งจดหมายข่าวการตลาดส่วนบุคคล 

ยินยอม 

อีเมล 

อายุ 

ภาษา 

ประเทศ 

คลิกบนเว็บไซต์ 

ตัวกรองเพิ่มเติมที่สามารถปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ (อายุของเด็ก ฯลฯ) 

การยินยอมรับจดหมายข่าว 

จนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ 

 

หากต้องการสมัครรับจดหมายข่าวของเราพร้อมฟีดข่าว 

ยินยอม 

อีเมล 

การยินยอมรับจดหมายข่าว 

จนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ 

เพื่อส่งคำแสดงความยินดีในวันเกิดของเด็กและงานอื่น ๆ (8 มีนาคม ฯลฯ ) 

ยินยอม 

รหัสผู้ปกครอง 

ชื่อเด็ก 

อีเมล 

หมายเลขโทรศัพท์ 

วันที่เกิด 

การยินยอมรับจดหมายข่าว 

จนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ 

เพื่อส่งผลการสำรวจทางอีเมล 

ยินยอม 

อีเมล 

ผลการสำรวจ 

จนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ 

กิจกรรมและการแข่งขัน 

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขัน 

สัญญา​     ​ 

อีเมล 

ประเทศ 

ที่อยู่ 

ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมจัดทำ (อาจรวมถึงงานสร้างสรรค์ เช่น เรื่องราว รูปภาพ วิดีโอ) 

6 เดือนหลังจากงานหรือการแข่งขัน 

เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันของผู้ใช้ 

สัญญา 

 

อีเมล 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขัน 

​​​​​6 เดือนหลังการแข่งขัน 

เพื่อมอบรางวัลดิจิทัล (เช่น สติกเกอร์ ส่วนลด รหัสโปรโมชัน) 

สัญญา 

อีเมล 

ของขวัญ 

ประเทศ 

ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล 

โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย 

6 เดือนหลังจากงานหรือการแข่งขัน 

เพื่อมอบรางวัลทางกายภาพ 

สัญญา 

อีเมล 

ของขวัญ 

ประเทศ 

ที่อยู่ 

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

6 เดือนหลังจากงานหรือการแข่งขัน 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเพื่อทำสัญญามีความจำเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณ ดังนั้น คุณอาจเผชิญกับ ผล ที่ตามมาต่อไปนี้ หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลของคุณ: 
 1. เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อกำหนดตำแหน่งของผู้ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ในตำแหน่งที่เหมาะสม (คุกกี้ที่จำเป็น) เว็บไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง และเนื้อหาเฉพาะของผู้ใช้อาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรือแสดงอย่างถูกต้อง 
 2. เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์ในฐานะผู้ปกครอง คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้คุณสมบัติที่จำกัดไว้สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเท่านั้น 
 3. เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อเลือกประเทศและภาษาในบัญชีส่วนตัวของคุณ คุณอาจประสบปัญหาในการเข้าถึงเนื้อหาหรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าประเทศหรือภาษาที่เลือก 
 4. เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อตรวจสอบอายุของผู้ใช้ การเข้าถึงฟีเจอร์จำกัดอายุอาจถูกปฏิเสธ หรือผู้ใช้อาจไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ในบริการบางอย่างได้ 
 5. เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลในบัญชีส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจไม่สามารถอัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณได้ ซึ่งนำไปสู่ข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่ถูกต้องในบัญชีส่วนบุคคล 
 6. เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพื่ออนุญาตในบัญชีส่วนบุคคล คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีส่วนบุคคลของคุณและบริการหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ 
 7. เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านทางอีเมลหรือโดยการอ้างอิงถึงทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของเรา คุณอาจไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านหรือเข้าถึงบัญชีของคุณได้ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน 
 8. เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในบัญชีส่วนตัวของผู้ปกครอง ผู้ใช้อาจไม่สามารถเพิ่มโปรไฟล์ของบุตรหลานได้ 
 9. เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือนในบัญชีหลัก ผู้ใช้อาจได้รับการแจ้งเตือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าของตนหรืออาจพลาดการอัปเดตที่สำคัญ 
 10. เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อยืนยันการลงทะเบียนผู้ใช้ผ่านทางอีเมล คุณอาจไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นและเข้าถึงบัญชีของคุณหรือบริการที่เกี่ยวข้องได้ 
 11. เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อยืนยันการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในการแข่งขัน คุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหรือรับรางวัล 
 12. เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูลในบัญชี ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยอาจยังคงอยู่ในบัญชี 
 13. เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อตอบคำถาม/คำขอจากผู้ใช้เกี่ยวกับการทำงานของบริการของเรา คุณอาจไม่ได้รับการตอบกลับหรือความช่วยเหลือสำหรับการสอบถามหรือคำขอที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบริการ 
 14. เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อเล่นมินิเกมของเราและเพื่อรักษาความคืบหน้าของคุณในเกม คุณอาจไม่สามารถเข้าร่วมในมินิเกมหรือบันทึกความคืบหน้าได้ 
 15. ​​​​​เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแข่งขัน คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันและรับรางวัลที่เกี่ยวข้องได้ 
 16. เมื่อประมวลผลข้อมูลเพื่อให้รางวัลดิจิทัล (เช่น สติกเกอร์ ส่วนลด รหัสส่งเสริมการขาย) คุณจะไม่สามารถรับรางวัลดิจิทัลหรือส่วนลดที่เสนอเป็นรางวัลได้ 
 17. เมื่อประมวลผลข้อมูลเพื่อมอบรางวัลที่จับต้องได้ คุณจะไม่สามารถรับรางวัลที่จับต้องได้ในการแข่งขันหรืองานกิจกรรมต่างๆ 

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใคร? 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเหล่านี้และแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูล: 

 • มูลนิธิซอฟต์แวร์อาปาเช่ 

ที่อยู่: The Apache Software Foundation, 1000 N West Street, Suite 1200, Wilmington, DE 19801, USA ​​​​นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง น่าเสียดายที่ประเทศของผู้รับข้อมูลไม่ได้รับประกันระดับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เพียงพอ ​​​​ข้อสัญญามาตรฐานใช้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม 

 • กูเกิล แอลแอลซี 

บริการนี้ให้บริการโดย Google LLC ที่อยู่: Google LLC, สำนักงานคุ้มครองข้อมูลของ Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA ​​นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ของ Google น่าเสียดายที่ประเทศของผู้รับข้อมูลไม่ได้รับประกันระดับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เพียงพอ ข้อสัญญามาตรฐานใช้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยัง Google เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: คลิก ที่ลิงค์นี้ 

 • อีเมล Sinch (Mail Jet) 

เราอาจใช้บริการของ Sinch Email ซึ่งดำเนินการภายใต้ชื่อแบรนด์ Mail Jet เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งการสื่อสารทางอีเมลไปยังผู้ใช้และสมาชิกของเรา เมื่อคุณให้ที่อยู่อีเมลของคุณและยินยอมรับการสื่อสารทางอีเมลจากเรา ที่อยู่อีเมลของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจถูกแบ่งปันกับ Sinch Email (Mail Jet) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งการสื่อสารเหล่านี้ ที่อยู่ผู้รับ: Lindhagensgatan 74, 112 18 สตอกโฮล์ม (สวีเดน) นโยบาย ความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง Sinch อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศนอก EU/EEA ถ้ามันเกิดขึ้น Standard Contractual Clauses จะถูกนำมาใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลของคุณ 

 • พันธมิตรของเรา 

เราอาจร่วมมือกับพันธมิตรที่เชื่อถือได้เพื่อเสนอบริการหรือโปรโมชั่นขั้นสูงแก่คุณ ในบางกรณี เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การจัดการแข่งขันและการมอบรางวัล เมื่อพันธมิตรของเราตั้งอยู่นอก EU/EEA จะมีการใช้ข้อสัญญามาตรฐานเพื่อถ่ายโอนข้อมูลของคุณ 

การตัดสินใจอัตโนมัติ 

เราไม่แนะนำการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ 

หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้: 

ขอข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เก็บไว้ 

ภายใต้มาตรา 15 ของ GDPR คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงที่ให้สิทธิ์ในการรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตลอดจนข้อมูลเสริมอื่น ๆ ช่วยให้เข้าใจว่าบริษัทต่างๆ ใช้ข้อมูลอย่างไรและทำไม และตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผล 

ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ 

ภายใต้มาตรา 16 ของ GDPR คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง คุณยังอาจกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ไม่สมบูรณ์ได้ แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลก็ตาม 

ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไปหรือหากการประมวลผลผิดกฎหมาย 

ภายใต้มาตรา 17 ของ GDPR คุณมีสิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งนี้เรียกอีกอย่างว่า 'สิทธิที่จะถูกลืม' สิทธิไม่ถือเป็นสิทธิเด็ดขาดและใช้ได้เฉพาะบางสถานการณ์เท่านั้น 

ขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี 

มาตรา 18 ของ GDPR ให้สิทธิ์คุณในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาในบางสถานการณ์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถจำกัดวิธีที่องค์กรใช้ข้อมูลของคุณได้ นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการขอให้ลบข้อมูลของตน 

รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้และส่งไปยังผู้ควบคุมอื่น ('การเคลื่อนย้ายข้อมูล') 

ภายใต้มาตรา 20 ของ GDPR คุณมีสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่ให้สิทธิ์แก่คุณในการรับข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขามอบให้กับผู้ควบคุมในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และรูปแบบที่เครื่องอ่านได้ นอกจากนี้ยังให้สิทธิ์แก่คุณในการขอให้ผู้ควบคุมส่งข้อมูลเหล่านั้นโดยตรงไปยังผู้ควบคุมอื่น 

คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือตามเหตุที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ 

มาตรา 21 ของ GDPR ให้สิทธิ์คุณในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา วิธีนี้ช่วยให้บุคคลสามารถหยุดหรือป้องกันไม่ให้คุณประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอให้การตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของการประมวลผลอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือมีผลกระทบต่อคุณอย่างมีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นทำโดยบุคคลธรรมดา ไม่เพียงแต่โดยคอมพิวเตอร์เท่านั้น คุณมีสิทธิ์ในกรณีนี้ที่จะแสดงมุมมองและคัดค้านการตัดสินใจ 

เพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา 

ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล 

ตามมาตรา 77 ของ GDPR คุณในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสมาชิกของที่คุณอาศัยอยู่ สถานที่ทำงาน หรือในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิด GDPR ได้เกิดขึ้นแล้ว หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้อีเมลของเรา: dpo@mashabear.com 

ข้อมูลเด็ก 

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กสามารถทำได้หลังจากสร้างโปรไฟล์ของเด็กในบัญชีผู้ปกครอง ด้วยโหมดนี้ เด็กๆ จะสามารถดูเนื้อหา เล่นเกม เข้าร่วมการแข่งขัน และมีส่วนร่วมในคุณสมบัติพิเศษได้ เราอาจประมวลผลหมวดหมู่ข้อมูลเช่น: 

 • รหัสผู้ปกครอง 
 • รหัสประจำตัวเด็ก 
 • ชื่อเด็ก 
 • ชื่อที่สองของเด็ก 
 • นามสกุลของเด็ก 
 • ชื่อเล่นของเด็ก 
 • วันเดือนปีเกิดของเด็ก 
 • เพศของเด็ก 
 • วันที่ลงทะเบียน 
 • วันที่เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด 
 • อุปกรณ์ 
 • ประเทศ 
 • ภาษา 

วัตถุประสงค์เฉพาะและฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ รวมถึงระยะเวลาการเก็บรักษา มีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลอะไร เพื่อวัตถุประสงค์อะไร บนพื้นฐานอะไร และเราประมวลผลนานเท่าใด” 

หากเด็กใช้เว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้ลงทะเบียน เราอาจประมวลผลหมวดหมู่ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในส่วนที่กล่าวถึงข้างต้น (ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครอง) 

ไม่ว่าในกรณีใด เราไม่อนุญาตให้เด็กเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนต่อสาธารณะ 

การควบคุมของผู้ปกครอง 

ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการประมวลผลข้อมูล ตามข้อกำหนดของกฎหมาย Children's Online Privacy Protection Act บนไซต์หรือแอปพลิเคชันที่กำหนดเป้าหมายเด็ก หรือในกรณีใด ๆ ที่เราถามอายุและพิจารณาว่าผู้ใช้มีอายุ 12 ปีหรือต่ำกว่า เราจะขอที่อยู่อีเมลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็ก หาก คุณเชื่อว่าบุตรหลานของคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และคุณในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายรายอื่น ยังไม่ได้รับอีเมลขอความยินยอมจากคุณหรือการแจ้งเตือน โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราที่ dpo@mashabear.com

ผู้ปกครองมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ ขอลบ หรือระงับความยินยอมในการรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุตรหลานเพิ่มเติม เพื่อเริ่มต้นการดำเนินการใดๆ เหล่า นี้ ผู้ปกครองสามารถส่งคำขอทางอีเมลไปที่: dpo@mashabear.com