Attention

Juridische disclaimer: deze tekst is een vertaling gemaakt met behulp van de modernste technologie. De Engelse versie van het document Privacy Policy is juridisch bindend en in geval van discrepanties of conflicten prevaleert deze Engelse versie. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of fouten in de vertaling. 

Privacybeleid 

Laatst bijgewerkt op 11 november 2023 

Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen? 

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Animaccord Ltd. In dit beleid verwijzen we naar onszelf als 'wij', 'ons' en 'onze'. 

Houd er rekening mee dat we de term ‘persoonlijke gegevens’ gebruiken, die in de relevante wetgeving de betekenis heeft van ‘persoonlijke informatie’. 

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, verifiëren, corrigeren of verzoeken om verwijdering ervan ​​​​​​, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of wilt verzoeken dat wij een kopie van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij overdragen, kunt u contact met ons opnemen via: 

 • onze e-mail: dpo@mashabear.com 
 • onze telefoon: +357 25 281 872 
 • ons adres: 82 Griva Digeny, Stephanie House, kantoor 202, 3101, Neapolis, Limassol, Cyprus 

Het beleid strekt zich uit tot: 

Waar hebben wij uw gegevens vandaan? 

 • Browser 

Uw internetbrowser (zoals Mozilla Firefox, Google Chrome of Microsoft Edge) verzendt automatisch bepaalde informatie naar ons telkens wanneer u toegang krijgt tot inhoud op een van onze internetdomeinen. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn onder meer de URL van de specifieke webpagina die u hebt bezocht, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt of de browserversie die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. 

 • Rechtstreeks van jou 

Wij kunnen persoonlijke gegevens rechtstreeks van u verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt ​​​​of wanneer onze cookies op de websites zijn ingeschakeld. 

​​​​​Welke gegevens, voor welke doeleinden, op welke grondslag en hoe lang verwerken wij? 

Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens over u voor zover dit nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit privacybeleid zijn uiteengezet. 

Bij een aantal van onze verwerkingen gebruiken wij een contract als wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens. Onder contract verstaan wij de Gebruiksvoorwaarden van deze website. Houd er rekening mee dat we in het gedeelte ‘Evenementen en prijsvragen’ uw gegevens verwerken onder de voorwaarden van een specifieke wedstrijd en niet onder de standaardgebruiksvoorwaarden. 

​​​​​Doel van de gegevensverwerking 

Legale basis 

Gegevenscategorieën 

Bewaartermijn 

Gegevensverwerkingsactiviteiten van niet-geregistreerde websitegebruikers 

Om de locatie van de gebruiker te definiëren om zijn gegevens op de server op de juiste locatie op te slaan (noodzakelijke cookies) 

Contract 

 

IP-adres  
Land Browsertalen 

Taal van toetsenbordindeling 

 

​​​​​zoals gedefinieerd in het Cookiebeleid voor een bepaald cookiebestand 

Om gebruikers toe te staan YouTube-video's op onze site te bekijken (functionele cookies) 

Toestemming 

 

​​​​​Sessie-ID  
Interacties met een ingebouwde YouTube-speler 

zoals gedefinieerd in het Cookiebeleid voor een bepaald cookiebestand 

Om gebruikersgedrag te analyseren om onze website te verbeteren (analytische cookies) 

Toestemming 

 

gebruikersnaam 

Sessie-ID 

Sessie duur 

Begin- en eindtijd van de sessie 

Sessiestartverwijzer 

Start-URL van sessie 

Type evenement 

Datum evenement 

Land 

Apparaat 

Browser 

Browsertalen 

Besturingssysteem 

Schermresolutie 

Regio 

IP adres 

zoals gedefinieerd in het Cookiebeleid voor een bepaald cookiebestand 

Om de gebruikerslocatie te definiëren om inzicht te krijgen in de locaties waar onze website het populairst is (analysecookies) 

Toestemming 

 

Sessie-ID 

Lengtegraad 

Breedtegraad 

IP adres 

Stad, regio 

Land 

Taal 

Tijdzone 

​​​​​Toetsenbordindeling 

Aantal geïnstalleerde toetsenborden 

Gebruikspercentage van lay-out 

totdat u uw toestemming intrekt 

 

Om enquêtes uit te voeren voor websitegebruikers 

Toestemming 

Sessie-ID 

Antwoord op enquêtevraag 

totdat u uw toestemming intrekt 

Om gebruikersfeedback te verkrijgen 

Toestemming 

E-mail 

Gegevens uit berichten 

1 jaar, of totdat u uw toestemming intrekt 

Gegevensverwerkingsactiviteiten in uw persoonlijke account 

Om u als ouder op de website te registreren 

Contract 

Ouder ID 

Land 

E-mail 

Toestemming voor gebruiksvoorwaarden 

 

Optionele gegevens: 

​​​​​Naam 

Tweede naam 

Achternaam 

Bijnaam 

Wachtwoord-hash 

Geslacht 

Geboortedatum 

Telefoonnummer 

Registratie datum 

Datum van laatste login 

Instellingen voor meldingen 

Sociale netwerken 

Leeftijd 

1 ​​​​jaar na verwijdering van account 

 

Om land en taal te kiezen in uw persoonlijke account 

Contract 

Bovenliggende ID  
Taal Land 

1 jaar na verwijdering van account 

 

Om de leeftijd van gebruikers te verifiëren 

Contract 

Sessie-ID Bevestiging van de leeftijd  
E-mail 

​​​​​​​1 jaar 

Om gegevens in uw persoonlijke account te bewerken 

Contract 

 

Ouder ID 

Land 

E-  
mailnaam 

Tweede naam 

Achternaam 

Bijnaam 

Geslacht 

Geboortedatum 

Telefoonnummer 

Instellingen voor meldingen 

Sociale netwerken 

Eventuele wijzigingen in de gedefinieerde gegevenscategorieën 

gerectificeerde gegevens worden gedurende 1 maand bewaard in logbestanden 

 

Om te autoriseren in een persoonlijk account 

Contract 

E-mail met ouder-ID 
 

Wachtwoord-hash 

Naam kind 

1 jaar na verwijdering van account 

Om enquêtes in een persoonlijk account te beantwoorden 

Toestemming 

Ouder ID 

Land 

E-mail 

Toestemming voor gebruiksvoorwaarden 

Naam 

Tweede naam 

Achternaam 

Bijnaam 

Wachtwoord-hash 

Geslacht 

Geboortedatum 

Telefoonnummer 

Registratie datum 

Datum van laatste login 

Instellingen voor meldingen 

Sociale netwerken 

Antwoord op enquêtevraag 

totdat u uw toestemming intrekt, uw account verwijdert of nieuwe antwoorden op de vragen geeft 

 

Om websiteactiviteiten te loggen om problemen te voorkomen en te onderzoeken 

Gerechtvaardigd belang om de veiligheid van onze website te garanderen 

Wijzigingsverzoeken in de velden met persoonsgegevens Inhoud van reacties op wijzigingen 

1 maand 

 

Om het wachtwoord te wijzigen per e-mail of door te verwijzen naar ons technische ondersteuningsteam 

Contract 

 

E-mail 

Wachtwoord-hash 

Nieuwe wachtwoord-hash 

Gegevens uit berichten 

gerectificeerde gegevens worden gedurende 1 maand bewaard in logbestanden 

 

Om informatie over een kind toe te voegen aan het persoonlijke account van een ouder 

 

Contract 

 

Kind-ID 

Ouder ID 

Kindernaam 

Apparaat 
 

Optionele gegevens: 

Tweede naam van het kind 

Achternaam van het kind 

Bijnaam van het kind 

Geboortedatum van het kind 

Geslacht van het kind 

Andere gegevens die ouders kunnen verstrekken 

1 jaar na verwijdering van account 

Om meldingsinstellingen in een ouderaccount te beheren 

Contract 

 

Sessie-ID 

Ouder ID 

Instellingen voor meldingen 

1 jaar na verwijdering van account 

Om de gebruikersstatus te bepalen (online of offline) om het aantal actieve bezoekers van de site te zien en de belasting op de site opnieuw te verdelen voor een correcte werking 

Gerechtvaardigd belang om de functionaliteit van onze website te garanderen 

Sessie-ID 

Status (online/offline) 

totdat u gebruik maakt van uw recht om u af te melden 

Om je sociale media-profielen in het account van je ouders te koppelen voor extra bonussen in games en voor het delen van nieuws en video in je sociale media-profielen 

Toestemming 

Sessie-ID 

Ouder ID 

Sociale netwerken 

E-mail 

Naam 

Achternaam 

Leeftijd 

totdat u uw toestemming intrekt 

Om onze minigames te spelen en je voortgang in het spel bij te houden 

Contract 

Sessie-ID 

Spelvoortgang 

1 jaar na verwijdering van account 

E-mails en meldingen 

Om meldingen over systeemgebeurtenissen te verzenden (publicatie van video's, nieuws, website-updates) 

Gerechtvaardigd belang om onze gebruikers op de hoogte te houden 

Ouder ID 

Instellingen voor meldingen 

E-mail 

Inhoud van de kennisgeving Taal 

Land 

Extra filters die materialen kunnen afstemmen op de interesses van de gebruiker (leeftijd van het kind, enz.) 

totdat u gebruik maakt van uw recht om u af te melden 

 

Om de gebruikersregistratie via e-mail te bevestigen 

Contract 

 

E-mail 

Registratie datum 

1 jaar na verwijdering van account 

Om gegevensrectificatie in het account te bevestigen 

Contract 

 

E-mail 

Informatie over gegevensrectificatie 

1 jaar na verwijdering van account 

Om in contact te komen met gebruikers voor verdere verduidelijking (schrijf bijvoorbeeld naar de winnaar van de wedstrijd als de gegevens onvolledig zijn) 

Gerechtvaardigd belang om de prijs aan de winnaar van de wedstrijd te overhandigen 

E-mail 

Informatie over deelname aan de wedstrijd 

Naam 

Gegevens uit berichten 

Adres 

Telefoonnummer 

totdat u gebruik maakt van uw recht om u af te melden 

 

Om te reageren op vragen/verzoeken van gebruikers met betrekking tot de functionaliteit van onze website 

Contract 

 

E-mail 

Gegevens uit berichten 

totdat aan uw verzoek is voldaan 

Voor het versturen van een gepersonaliseerde marketingnieuwsbrief 

Toestemming 

E-mail 

Leeftijd 

Taal 

Land 

Klikken op de website 

Extra filters die materialen kunnen afstemmen op de interesses van de gebruiker (leeftijd van het kind, enz.) 

Toestemming voor de nieuwsbrief 

totdat u uw toestemming intrekt 

 

Om u te abonneren op onze nieuwsbrief met nieuwsfeed 

Toestemming 

E-mail 

Toestemming voor de nieuwsbrief 

totdat u uw toestemming intrekt 

Om een felicitatie te sturen voor de verjaardag van het kind en andere evenementen (8 maart, enz.) 

Toestemming 

Ouder ID 

Naam kind 

E-mail 

Telefoonnummer 

Geboortedatum 

Toestemming voor de nieuwsbrief 

totdat u uw toestemming intrekt 

Om enquêteresultaten via e-mail te verzenden 

Toestemming 

E-mail 

Resultaten van de enquête 

totdat u uw toestemming intrekt 

Evenementen en wedstrijden 

Om deel te nemen aan evenementen en wedstrijden 

Contract​     ​ 

E-mail 

Land 

Adres 

Gegevens verstrekt door de deelnemers (mogelijk creatieve taken zoals verhalen, foto's, video's) 

6 maanden na evenement of wedstrijd 

Om de deelname van de gebruiker aan de wedstrijd te bevestigen 

Contract 

 

E-mail 

Informatie over deelname aan de wedstrijd 

​​​​​6 maanden na de wedstrijd 

Om digitale prijzen toe te kennen (bijv. stickers, kortingen, promotiecodes) 

Contract 

E-mail 

Geschenk 

Land 

Informatie over een prijs 

Profiel op sociale media 

6 maanden na evenement of wedstrijd 

Om fysieke prijzen uit te reiken 

Contract 

E-mail 

Geschenk 

Land 

Adres 

BTW-nummer 

6 maanden na evenement of wedstrijd 

 • Persoonsgegevens die wij verwerken voor het aangaan van een overeenkomst zijn noodzakelijk om u onze diensten te kunnen verlenen. Als u ervoor kiest uw gegevens niet te verstrekken, kunt u dus met de volgende gevolgen te maken krijgen: 
 1. Wanneer gegevens worden verwerkt om de locatie van de gebruiker te bepalen om zijn gegevens op de server op de juiste locatie op te slaan (noodzakelijke cookies), functioneert de website mogelijk niet correct en is gebruikersspecifieke inhoud mogelijk niet toegankelijk of correct weergegeven; 
 2. Wanneer gegevens worden verwerkt om u als ouder op de website te registreren, heeft u geen toegang tot of gebruik van functies die beperkt zijn tot geregistreerde ouders; 
 3. Wanneer gegevens worden verwerkt om een land en taal in uw persoonlijke account te kiezen, kunt u problemen ondervinden bij de toegang tot inhoud of communicatie die relevant is voor de gekozen land- of taalvoorkeuren; 
 4. Wanneer gegevens worden verwerkt om de leeftijd van gebruikers te verifiëren, kan de toegang tot leeftijdsgebonden functies worden geweigerd, of kunnen gebruikers mogelijk niet bevestigen dat ze in aanmerking komen voor bepaalde diensten; 
 5. Wanneer gegevens worden verwerkt om gegevens in uw persoonlijke account te bewerken, kunt u uw accountgegevens mogelijk niet bijwerken, wat leidt tot verouderde of onnauwkeurige gegevens in het persoonlijke account; 
 6. Wanneer gegevens worden verwerkt om toestemming te geven voor een persoonlijk account, heeft u geen toegang tot uw persoonlijke account en eventuele bijbehorende diensten of inhoud; 
 7. Wanneer gegevens worden verwerkt om het wachtwoord per e-mail te wijzigen of door te verwijzen naar ons technische ondersteuningsteam, kunt u mogelijk uw wachtwoord niet opnieuw instellen of toegang krijgen tot uw account in het geval van een vergeten wachtwoord; 
 8. Wanneer gegevens worden verwerkt om informatie over een kind toe te voegen aan het persoonlijke account van een ouder, kunnen gebruikers mogelijk het profiel van hun kind niet toevoegen; 
 9. Wanneer gegevens worden verwerkt om de meldingsinstellingen in een ouderaccount te beheren, kunnen gebruikers meldingen ontvangen die niet relevant zijn voor hun voorkeuren of belangrijke updates missen; 
 10. Wanneer gegevens worden verwerkt om de gebruikersregistratie via e-mail te bevestigen, kunt u mogelijk het registratieproces niet voltooien en geen toegang krijgen tot uw account of bijbehorende services; 
 11. Wanneer gegevens worden verwerkt om de deelname van de gebruiker aan de wedstrijd te bevestigen, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deelname aan wedstrijden of het ontvangen van prijzen; 
 12. Wanneer gegevens worden verwerkt om gegevensrectificatie in het account te bevestigen, kunnen onjuiste of verouderde gegevens in het account achterblijven; 
 13. Wanneer gegevens worden verwerkt om te reageren op vragen/verzoeken van gebruikers met betrekking tot de functionaliteit van onze diensten, ontvangt u mogelijk geen antwoorden of hulp voor vragen of verzoeken met betrekking tot de functionaliteit van de diensten; 
 14. Wanneer gegevens worden verwerkt om onze minigames te spelen en om uw voortgang in het spel bij te houden, kunt u mogelijk niet deelnemen aan minigames of de voortgang opslaan; 
 15. ​​​​​Wanneer gegevens worden verwerkt om deel te nemen aan evenementen en prijsvragen, kunt u niet deelnemen aan evenementen of prijsvragen en de bijbehorende beloningen ontvangen; 
 16. Wanneer gegevens worden verwerkt om digitale prijzen toe te kennen (bijvoorbeeld stickers, kortingen, promotiecodes), kunt u geen digitale prijzen of kortingen ontvangen die als beloning worden aangeboden; 
 17. Wanneer gegevens worden verwerkt om fysieke prijzen toe te kennen, kunt u geen fysieke prijzen ontvangen die tijdens wedstrijden of evenementen zijn gewonnen. 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Informatie over deze bedrijven en hun gegevensbeschermingspraktijken: 

 • De Apache Software Foundation 

Adres: The Apache Software Foundation, 1000 N West Street, Suite 1200, Wilmington, DE 19801, VS ​​​​Relevant privacybeleid. Helaas garandeert het land van de gegevensontvanger geen passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens. ​​​​Voor de overdracht van uw gegevens worden standaardcontractbepalingen gebruikt om ervoor te zorgen dat deze goed worden beschermd. 

 • Google LLC 

De dienst wordt geleverd door Google LLC. Adres: Google LLC, Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië 94043, VS. ​​Relevant privacybeleid van Google. Helaas garandeert het land van de gegevensontvanger geen passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens. Om uw gegevens naar Google over te dragen, worden standaardcontractbepalingen gebruikt om ervoor te zorgen dat deze goed worden beschermd. Voor meer informatie: klik op deze link

 • Sinch-e-mail (Mail Jet) 

We kunnen de diensten van Sinch Email, opererend onder de merknaam Mail Jet, inschakelen voor het verzenden van e-mailcommunicatie naar onze gebruikers en abonnees. Wanneer u uw e-mailadres opgeeft en ermee instemt om e-mailcommunicatie van ons te ontvangen, kunnen uw e-mailadres en gerelateerde gegevens worden gedeeld met Sinch Email (Mail Jet) om de bezorging van deze communicatie te vergemakkelijken. Ontvangstadres: Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm (Zweden) Relevant privacybeleid . Sinch kan uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EU/EER. Als dit gebeurt, worden standaardcontractbepalingen gebruikt om uw gegevens over te dragen. 

 • Onze partners 

We kunnen samenwerken met vertrouwde partners om u verbeterde diensten of promoties aan te bieden. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens met deze partners delen voor specifieke doeleinden, zoals het organiseren van een wedstrijd en het uitreiken van prijzen. Wanneer onze partners buiten de EU/EER gevestigd zijn, worden standaardcontractbepalingen gebruikt om uw gegevens over te dragen. 

Geautomatiseerde beslissingen 

Wij introduceren geen geautomatiseerde besluitvorming. 

Als u een betrokkene bent, heeft u de volgende rechten: 

informatie opvragen over de verwerking van uw persoonsgegevens 

toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die over u worden bewaard 

Op grond van artikel 15 van de AVG beschikt u over een recht van toegang dat u het recht geeft om een kopie van uw persoonsgegevens en andere aanvullende informatie te verkrijgen. Het helpt om te begrijpen hoe en waarom bedrijven de gegevens gebruiken en om de rechtmatigheid van de verwerking te controleren. 

vragen om onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren 

Op grond van artikel 16 van de AVG heeft u het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren. Mogelijk kunt u ook onvolledige persoonsgegevens laten aanvullen. Dit is echter afhankelijk van de doeleinden van de verwerking. 

te verzoeken dat persoonsgegevens worden gewist wanneer deze niet langer nodig zijn of wanneer de verwerking onrechtmatig is 

Op grond van artikel 17 AVG heeft u het recht om persoonsgegevens te laten wissen. Dit wordt ook wel het ‘recht om vergeten te worden’ genoemd. Het recht is niet absoluut en geldt alleen in bepaalde omstandigheden. 

in specifieke gevallen de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen 

Artikel 18 van de AVG geeft u het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken. Dit betekent dat u de manier kunt beperken waarop een organisatie uw gegevens gebruikt. Dit is een alternatief voor het verzoeken om verwijdering van hun gegevens. 

uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen en naar een andere verwerkingsverantwoordelijke sturen (‘dataportabiliteit’) 

Op grond van artikel 20 van de AVG heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat u het recht geeft om de persoonlijke gegevens die zij aan een verwerkingsverantwoordelijke hebben verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Het geeft u ook het recht om te verzoeken dat een verwerkingsverantwoordelijke deze gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke verzendt. 

bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of om redenen die verband houden met uw specifieke situatie 

Artikel 21 van de AVG geeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunnen personen effectief de verwerking van hun persoonsgegevens door u stopzetten of verhinderen. 

te verzoeken dat beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking die betrekking hebben op u of die aanzienlijke gevolgen voor u hebben en op basis van uw persoonsgegevens, worden genomen door natuurlijke personen, en niet alleen door computers. U heeft in dit geval ook het recht om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten 

uw toestemming op elk gewenst moment intrekken 

een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit 

In overeenstemming met artikel 77 van de AVG heeft u als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of werkt, of waar een vermeende inbreuk op de AVG heeft plaatsgevonden. Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via onze e-mail: dpo@mashabear.com. 

Gegevens van kinderen 

Het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen is mogelijk na het aanmaken van een kinderprofiel in het ouderaccount. Via deze modus kunnen kinderen inhoud bekijken, games spelen, deelnemen aan wedstrijden en deelnemen aan speciale functies. We kunnen gegevenscategorieën verwerken zoals: 

 • Ouder ID 
 • Kind-ID 
 • Kindernaam 
 • Tweede naam van het kind 
 • Achternaam van het kind 
 • Bijnaam van het kind 
 • Geboortedatum van het kind 
 • Geslacht van het kind 
 • Registratie datum 
 • Datum van laatste login 
 • Apparaat 
 • Land 
 • Taal 

De specifieke doeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van deze gegevens, evenals de bewaartermijn, worden gedetailleerd beschreven in het gedeelte getiteld “Welke gegevens, voor welke doeleinden, op welke basis en hoe lang verwerken we?”. 

Als een kind onze website gebruikt zonder zich te registreren, kunnen we alle categorieën verwerken die zijn vermeld in het hierboven genoemde gedeelte (er wordt om toestemming van de ouders gevraagd). 

Wij bieden kinderen in ieder geval niet de mogelijkheid om hun persoonsgegevens openbaar te maken. 

Controle van ouders 

Voorafgaand aan de gegevensverwerking is ouderlijke toestemming vereist. In overeenstemming met de vereisten van de Children's Online Privacy Protection Act, zullen we op elke op kinderen gerichte site of applicatie, of in elk geval waarin we naar de leeftijd vragen en vaststellen dat de gebruiker 12 jaar of jonger is, om het e-mailadres van een ouder of voogd vragen voordat er persoonlijke gegevens van het kind worden verzameld. Als u denkt dat uw kind betrokken is bij een activiteit waarbij persoonlijke gegevens worden verzameld en u, als ouder of een andere wettelijke voogd, geen e-mail hebt ontvangen waarin om uw toestemming of kennisgeving wordt gevraagd, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via dpo@mashabear.com

Ouders hebben het recht om de persoonsgegevens van hun kind in te zien, te verzoeken om verwijdering ervan, of hun toestemming te onthouden voor het verder verzamelen of gebruiken ervan. Om een van deze acties te initiëren, kan een ouder een verzoek indienen via e-mail naar: dpo@mashabear.com