Attention

ការបដិសេធផ្នែកច្បាប់៖ អត្ថបទនេះគឺជាការបកប្រែដែលធ្វើឡើងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ កំណែជាភាសាអង់គ្លេសនៃឯកសារ Terms of Use មានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ ហើយក្នុងករណីមានភាពខុសគ្នា ឬជម្លោះណាមួយ កំណែជាភាសាអង់គ្លេសនេះនឹងមានសុពលភាព។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពមិនត្រឹមត្រូវ ឬកំហុសណាមួយនៅក្នុងការបកប្រែនោះទេ។ 

 

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ 

កែប្រែចុងក្រោយ ថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 

Animaccord Ltd (" ក្រុមហ៊ុន ") ធ្វើឱ្យគេហទំព័រនេះ https://mashabear.com (" គេហទំព័រ ") និងខ្លឹមសាររបស់វា រួមទាំងព័ត៌មាន អត្ថបទ ក្រាហ្វិក កម្មវិធី និងសេវាកម្មទាំងអស់ ដែលអាចរកបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់អ្នក ស្របតាមលក្ខខណ្ឌ ។ និងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងឯកសារនេះ (" លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ")។ 

សូមអានលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលអ្នកប្រើ គេហទំព័រ ។ ដោយប្រើគេហទំព័រ អ្នកបង្ហាញថាអ្នកទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ហើយថាអ្នកយល់ព្រមគោរពតាមពួកគេ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកបង្កើតបាននូវការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៅថ្ងៃដែលអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះទេ សូមកុំប្រើគេហទំព័រនេះ។ 

ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នៅពេលណាក៏បាន ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបោះពុម្ពនៅលើគេហទំព័រនេះ។ សូមពិនិត្យមើលល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នបំផុត ដើម្បីធានាថាអ្នកដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះរបស់អ្នក។ 

ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រ ឬទម្រង់របស់វាគ្រប់ពេលវេលា និងដោយគ្មានការជូនដំណឹងណាមួយឡើយ។ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់ ឬរឹតបន្តឹងការចូលប្រើគេហទំព័រនេះដោយហេតុផលណាមួយក៏ដោយ តាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន។ 

រក្សាសិទ្ធិ និងសិទ្ធិក្នុងមាតិកា 

មាតិកា ” សំដៅលើកម្មវិធីទាំងអស់ (រួមទាំងចំណងជើង និងកូដកុំព្យូទ័រដោយគ្មានកំណត់) គំនិត ទម្រង់តួអក្សរ រូបភាព សំឡេង បែបផែនសោតទស្សន៍ គណនី ធាតុនិម្មិតណាមួយ និងសម្ភារៈដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន និង/ឬទទួលបាន ឬ ផ្តល់ជូននៅពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ លុះត្រាតែមានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ អ្នកយល់ និងយល់ព្រមថាខ្លឹមសារទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិ គ្រប់គ្រង និង/ឬមានអាជ្ញាប័ណ្ណដោយក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារទាំងអស់សម្រាប់គោលបំណងណាមួយ រួមទាំងការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្ម និង/ឬផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយគ្មានដែនកំណត់ ដោយគ្មានការរឹតត្បិត ឬផ្តល់សំណងដល់អ្នក។ ខ្លឹមសារទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិក្រោមច្បាប់រក្សាសិទ្ធិនៃសាធារណរដ្ឋស៊ីប ការពារវាពីការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ រួមទាំងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់ និងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតដោយគ្មានដែនកំណត់ រួមទាំងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត និងទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ។ អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចម្លង ចែកចាយឡើងវិញ បោះពុម្ពផ្សាយ បង្កើតការងារចម្លងណាមួយពី ឬកេងប្រវ័ញ្ចមាតិការបស់យើង ឬផ្នែកណាមួយនៃខ្លឹមសាររបស់យើងដោយបំពានលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន និង/ឬភាគីទីបីផ្សេងទៀត។ ស្លាកសញ្ញា ក្រុមហ៊ុន ចំណងជើង និងតួអក្សរ និងធាតុដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ មិនអាចប្រើដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនឡើយ។ 

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាបានរក្សាសិទ្ធិ ចំណងជើង ឬការចាប់អារម្មណ៍ណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសាររបស់យើង ឬផ្នែកណាមួយនៃខ្លឹមសាររបស់យើង អ្នកយល់ព្រម និងប្រគល់សិទ្ធិផ្តាច់មុខឱ្យក្រុមហ៊ុនទាំងស្រុងចំពោះសិទ្ធិរបស់អ្នក ចំណងជើង និងផលប្រយោជន៍នៅក្នុងនោះ។ ខ្លឹមសារ ឬផ្នែកណាមួយនៃខ្លឹមសារនោះដោយគ្មានការពិចារណាបន្ថែម និងស្ថិតស្ថេរក្រោមច្បាប់ជាធរមានទាំងអស់។ ប្រសិនបើដោយសារហេតុផលណាមួយ ការចាត់តាំងបែបនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្រោមច្បាប់ជាធរមានទេ អ្នកអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ ផ្តាច់មុខ មិនអាចដកហូតបាន អាជ្ញាប័ណ្ណរង ដែលអាចផ្ទេរបាន ទូទាំងពិភពលោក អាជ្ញាប័ណ្ណគ្មានសួយសារអាករ ដើម្បីផលិតឡើងវិញ កែប្រែ បង្កើតការងារចម្លងណាមួយពី បោះពុម្ព ចែកចាយ។ លក់ ផ្ទេរ បញ្ជូន បង្ហាញជាសាធារណៈ ប្រើប្រាស់ និងអនុវត្តខ្លឹមសារ ឬផ្នែកណាមួយនៃខ្លឹមសារនោះ និងដើម្បីបញ្ចូលដូចគ្នានៅក្នុងការងារផ្សេងទៀតក្នុងទម្រង់ណាមួយ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ឬបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ ឬត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅពេលក្រោយ។ ក្នុងវិសាលភាពដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន អ្នកយល់ព្រមលះបង់សិទ្ធិខាងសីលធម៌ ឬសិទ្ធិនៃការផ្សព្វផ្សាយ ឬភាពឯកជនទាំងអស់ដែលអ្នកប្រហែលជាមានចំពោះខ្លឹមសារនោះ។ 

តាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើង អ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុន ឬបច្ចេកវិជ្ជាអាចត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារជាក់លាក់នៅក្នុងគេហទំព័រ ទោះបីជាវាមិនអាច និងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារទាំងអស់ក៏ដោយ។ យើងអាចកែសម្រួល បដិសេធមិនបង្ហោះ ឬលុបខ្លឹមសារណាមួយដែលចាត់ទុកថាជាការជំទាស់ ឬបំពានលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ឬស្មារតីនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ តាមការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់យើង។ 

ការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលបង្ហាញក្នុងខ្លឹមសារ (រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះកម្មវិធី សេវាកម្ម អត្ថបទ ក្រាហ្វិក និងនិមិត្តសញ្ញា) ត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិអន្តរជាតិ។ អ្នកយល់ព្រមមិនចម្លង បោះពុម្ពឡើងវិញ កែប្រែ ទាញយក ចែកចាយ អាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាប័ណ្ណរង វិស្វករបញ្ច្រាស ឬបង្កើតនិស្សន្ទវត្ថុដោយផ្អែកលើគេហទំព័រ កម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់វា លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់នៅទីនេះ។ លើកលែងតែមានការផ្តល់ជូនបើមិនដូច្នេះទេ ខ្លឹមសារដែលបានបោះពុម្ពនៅលើគេហទំព័រនេះអាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញ ឬចែកចាយក្នុងទម្រង់មិនកែប្រែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន មិនមែនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារផ្សេងទៀត រួមទាំង ដោយគ្មានការកំណត់ ការចែកចាយ ការផលិតឡើងវិញ ការកែប្រែ ការបង្ហាញ ឬការបញ្ជូន ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ រាល់ការរក្សាសិទ្ធិ និងការជូនដំណឹងដែលមានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតត្រូវរក្សាទុកនៅលើការផលិតឡើងវិញទាំងអស់។ 

ក្រុមហ៊ុនបដិសេធរាល់ផលប្រយោជន៍កម្មសិទ្ធិលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្រៅពីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។ សេចក្តីយោងចំពោះសេវាកម្ម និងកម្មវិធីភាគីទីបីត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយក្រុមហ៊ុន "AS IS" ដោយគ្មានការធានានៃប្រភេទណាមួយ ទាំងការបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ។ 

វត្ថុនិម្មិត 

គេហទំព័រអាចរួមបញ្ចូលធាតុនិម្មិត ("ធាតុនិម្មិត")។ វត្ថុនិម្មិតមិនអាចផ្លាស់ប្តូរជាមួយយើង ឬនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រាក់ពិត ទំនិញ របស់របរផ្សេងទៀត ឬសេវាកម្មនៃតម្លៃរូបិយវត្ថុនោះទេ។ ការផ្ទេរវត្ថុនិម្មិតនៅខាងក្រៅគេហទំព័រត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង មានន័យថាអ្នកមិនអាចទិញ ឬលក់វត្ថុនិម្មិតសម្រាប់ប្រាក់ពិតប្រាកដ ឬបើមិនដូច្នេះទេ ផ្លាស់ប្តូរវត្ថុនិម្មិតសម្រាប់វត្ថុមានតម្លៃនៅខាងក្រៅគេហទំព័រ។ 

សូមចំណាំថាអ្នកទិញតែអាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់ ដែលអាចដកហូតបាន និងមិនអាចផ្ទេរបាន ដើម្បីប្រើធាតុនិម្មិតនៅលើគេហទំព័រ ហើយអ្នកយល់ព្រមថាអ្នកមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកវាទេ។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលគណនីរបស់អ្នកមានកម្រិត បិទ ផ្អាក កែប្រែ ឬលុបដោយហេតុផលណាមួយ តាមការសំរេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន និងផ្តាច់មុខ ឬប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឈប់ដំណើរការគេហទំព័រ នោះអ្នកបាត់បង់ធាតុនិម្មិតណាមួយដែលរកបាន។ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិដាច់ខាតក្នុងការគ្រប់គ្រង គ្រប់គ្រង កែប្រែ និង/ឬលុបចោលធាតុនិម្មិត ដូចដែលវាមើលឃើញថាសម និងតាមការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួន ហើយក្រុមហ៊ុនមិនស្ថិតនៅក្រោមកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្តល់សំណងដល់អ្នក ឬនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការខាតបង់ជាលទ្ធផលណាមួយឡើយ។ 

ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី 

កម្មវិធីនៃគេហទំព័រនេះគឺជាការងាររក្សាសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន។ អ្នកមិនអាចប្រើ ចម្លង បោះពុម្ពឡើងវិញ ទាញយក កែប្រែ ចែកចាយ អាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាប័ណ្ណរង បំបែក បំបែក បង្កើតការងារដេរីវេដោយផ្អែកលើ ឬវិស្វករបញ្ច្រាសកម្មវិធី ឬផលិតផល សេវាកម្ម ឬដំណើរការផ្សេងទៀតដែលអាចចូលប្រើបានតាមរយៈគេហទំព័រ។ អ្នកក៏ទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបញ្ជូន អាប់ឡូត ឬព្យាយាមបញ្ជូន ឬបង្ហោះតាមរយៈមេរោគគេហទំព័រ មេរោគ Adware Spyware ដង្កូវ ឬកូដព្យាបាទ ឬឈ្លានពានផ្សេងទៀតឡើយ។ 

កម្មវិធីត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ "AS IS" ។ ក្រុមហ៊ុនបដិសេធការធានាទាំងអស់ ដែលបានបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការធានានៃភាពអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងសម្បទាសម្រាប់គោលបំណងណាមួយទាក់ទងនឹងកម្មវិធី។ អ្នកសន្មតថាហានិភ័យទាំងស្រុងនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធី។ 

អ្នកយល់ថាការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រហែលជាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៅគ្រប់វេទិកាទាំងអស់ទេ ហើយថាការអនុវត្ត និងលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលផ្តល់ដោយពួកយើងអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើឧបករណ៍របស់អ្នក និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។ 

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណមិនផ្តាច់មុខ មិនអាចផ្ទេរបាន ដកហូតបាន និងមានកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់យើង។ អ្នកមិនអាចប្រើកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់គោលបំណងណាមួយក្រៅពីអ្វីដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកនោះទេ។ រាល់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់យើងដោយខុសច្បាប់ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកទាំងស្រុង។ 

ការធានា និងការបដិសេធ 

ព័ត៌មាន សូហ្វវែរ និងខ្លឹមសារទាំងអស់ដែលផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូន "ដូចដែលវា"។ ក្រុមហ៊ុននេះសូមបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការធានាគ្រប់ប្រភេទ បង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការធានានៃពាណិជ្ជកម្ម ភាពសមស្របតាមគោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ 

ក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើការធានា តំណាង ឬការធានាចំពោះខ្លឹមសារ លំដាប់លំដោយ ភាពត្រឹមត្រូវ ពេលវេលា ឬការបំពេញព័ត៌មាន សូហ្វវែររបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើការធានា តំណាង ឬធានាថាព័ត៌មាន ខ្លឹមសារ ឬកម្មវិធីនឹងមិនត្រូវបានរំខាន ឬគ្មានកំហុស ឬកំហុសណាមួយនឹងត្រូវបានកែតម្រូវ។ 

ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការខកខានក្នុងព័ត៌មាន សូហ្វវែរ ឬខ្លឹមសារដែលបានយោង ឬភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនេះ។ 

មិនមានករណីណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ដោយផ្ទាល់ ប្រយោល ផលវិបាក ការដាក់ទណ្ឌកម្ម ពិសេស ឬការខូចខាតដោយចៃដន្យ (រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការខូចខាតទាំងនោះ ដែលបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ ផលប៉ះពាល់។ TERIALS បានបង្ហាញ ការពន្យារពេល ឬការរំខានអាជីវកម្មដែលកើតឡើងចេញពី ឬក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ ឬការប្រតិបត្តិនៃព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន) ដោយមិនគិតពីថាតើក្រុមហ៊ុនត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពឬអត់។ 

ហើយការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន កម្មវិធី ឬខ្លឹមសារណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ គឺធ្វើឡើងដោយការមិនប្រុងប្រយ័ត្ន និងហានិភ័យរបស់អ្នក ហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការខូចខាតទាំងអស់ចំពោះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ឬប្រព័ន្ធឧបករណ៍របស់អ្នក សកម្មភាព។ 

តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម 

គេហទំព័រនេះអាចផ្តល់នូវការចូលប្រើព័ត៌មាន ផលិតផល ឱសថសង្គម ឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រដែលជាកម្មសិទ្ធិ ឬដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ("គេហទំព័រភាគីទីបី")។ យើងផ្តល់ការចូលប្រើនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់តំណខ្ពស់ដែលផ្លាស់ទីអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិពីគេហទំព័រទៅគេហទំព័រភាគីទីបី។ 

ខណៈពេលដែល ក្រុមហ៊ុន ប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវធនធានដែលមានប្រយោជន៍ និងគួរឱ្យទុកចិត្ត ក្រុមហ៊ុនមិនអាចគាំទ្រ អនុម័ត ឬធានាព័ត៌មាន ផលិតផល សេវាកម្ម ឬការណែនាំដែលបានផ្តល់នៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីបានទេ។ ដោយសារក្រុមហ៊ុនប្រហែលជាមិនតែងតែដឹងនៅពេលដែលព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់ផ្លាស់ប្តូរនោះ ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ ឬភាពត្រឹមត្រូវនៃគេហទំព័រភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតនៃប្រភេទណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់តំណភ្ជាប់នៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន ហើយក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យនៃផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលបានផ្សព្វផ្សាយ ឬផ្តល់នៅលើគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់ទាំងនេះដែរ។ 

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវតំណភ្ជាប់នៅលើមូលដ្ឋាន "ដូច" ។ នៅពេលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបីដោយប្រើតំណភ្ជាប់នៅលើគេហទំព័រ អ្នកនឹងមិនត្រូវបានការពារដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬការអនុវត្តសុវត្ថិភាពទៀតទេ។ ការអនុវត្តការប្រមូលទិន្នន័យ ការប្រើប្រាស់ និងការការពារនៃគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់អាចខុសគ្នាពីការអនុវត្តគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។ អ្នកគួរតែស្គាល់ខ្លួនអ្នកជាមួយនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាព និងការអនុវត្តសុវត្ថិភាពនៃគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់។ 

អាកប្បកិរិយារបស់អ្នកប្រើ 

អ្នកអាចនឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យចុះឈ្មោះគណនីមួយ (" គណនី ") នៅលើគេហទំព័រ។ អ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការដឹង ការយល់ដឹង និងគោរពតាមវិធាននៃការប្រតិបត្តិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ ច្បាប់នៃការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនពេញលេញទេ ហើយក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ថាតើការប្រព្រឹត្តណាមួយត្រូវបានចាត់ទុកថានៅក្រៅស្មារតីនៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ និងចាត់វិធានការវិន័យ រួមទាំងការបញ្ចប់ និងការលុបគណនី ដោយហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់ពីការប្រើប្រាស់។ គេហទំព័រ ទាំងមូល ឬមួយផ្នែក។ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរកឃើញថា អ្នកបានបំពានច្បាប់ការប្រតិបត្តិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ នោះអ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលប្រើគេហទំព័របានទៀតទេ ហើយ/ឬក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងសកម្មភាព ដែលអាចរាប់បញ្ចូលទាំងការបិទគណនីរបស់អ្នក និងការហាមឃាត់អ្នកពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាំងមូល ឬមួយផ្នែក។ 

អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិន៖ 

  • បញ្ជូន ឬបង្ហោះខ្លឹមសារណាមួយ ឬប្រើភាសាដែលចាត់ទុកថាជាការប្រមាថតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន រួមមាន ដោយគ្មានដែនកំណត់ ខ្លឹមសារ ឬភាសាដែលមិនស្របច្បាប់ បង្កគ្រោះថ្នាក់ គំរាមកំហែង បំពាន បៀតបៀន បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ជេរប្រមាថ អាសអាភាស ស្អប់ខ្ពើម ផ្លូវភេទ ឬជាតិសាសន៍។ ជាជនជាតិភាគតិច ឬអាចជំទាស់បាន ហើយអ្នកមិនអាចអក្ខរាវិរុទ្ធខុស ឬប្រើអក្ខរាវិរុទ្ធជំនួសដើម្បីចៀសវាង ឬព្យាយាមគេចពីការរឹតបន្តឹងខ្លឹមសារ និងភាសាដែលបានរាយខាងលើ។ 
  • រំលោភលើកិច្ចសន្យា ផ្ទាល់ខ្លួន កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់ភាគីណាមួយ ឬផ្សព្វផ្សាយ ឬបង្កើតសកម្មភាពខុសច្បាប់ 
  • ប្រើប្រាស់សេវាកម្មគាំទ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនដោយមិនត្រឹមត្រូវ រួមទាំងការដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍មិនពិតអំពីការរំលោភបំពាន ឬការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវដោយភាគីណាមួយដោយគ្មានដែនកំណត់។ 
  • បិទដំណើរការ ជ្រៀតជ្រែក ឬបញ្ចៀសមុខងារសុវត្ថិភាពណាមួយនៃគេហទំព័រ ឬលក្ខណៈពិសេសណាមួយដែលដាក់កម្រិត ឬអនុវត្តដែនកំណត់លើការប្រើប្រាស់ ឬការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារ។ 
  • លក់មាតិកា ឬផ្នែកណាមួយរបស់ពួកគេ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះធាតុនិម្មិត គណនីអ្នកប្រើប្រាស់ និង/ឬការចូលប្រើគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ទៅភាគីណាមួយជាថ្នូរនឹងរូបិយប័ណ្ណពិត ឬវត្ថុ និង/ឬសេវាកម្មនៃតម្លៃរូបិយវត្ថុ។ 
  • ចូលរួមក្នុងការក្លែងបន្លំ ឬសកម្មភាពក្លែងបន្លំផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនចាត់ទុកថាមានជម្លោះជាមួយស្មារតីនៃគេហទំព័រ 
  • ប្រើប្រាស់ ឬចូលរួមក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីភាគីទីបីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកែប្រែ ឬជ្រៀតជ្រែកក្នុងគេហទំព័រ 
  • ប្រកាស និង/ឬធ្វើឱ្យមានជាសាធារណៈនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកប្រើប្រាស់នោះ ទោះបីជាអ្នកប្រើប្រាស់អាចទំនាក់ទំនងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេក៏ដោយ 
  • ទិញ លក់ ជួល ឬផ្តល់ឱ្យទៅគណនីរបស់អ្នក បង្កើតគណនីដោយប្រើអត្តសញ្ញាណ ឬព័ត៌មានមិនពិត ឬក្នុងនាមអ្នកផ្សេងក្រៅពីខ្លួនអ្នក។ 
  • ប្រើគណនីរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការស្នើសុំ ឬការបញ្ជូនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយឡើយ។ 

អនីតិជន 

អ្នកត្រូវតែមានអាយុយ៉ាងតិច 13 ឆ្នាំដើម្បីចូលប្រើ និង/ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ ប្រសិនបើអ្នកជាអនីតិជនដែលមានអាយុលើសពី 13 ឆ្នាំ យើងសូមណែនាំឱ្យស្វែងរកការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ មុនពេលចូលប្រើ និង/ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ 

ការបញ្ចប់ 

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់វិធានការ ដែលអាចរួមបញ្ចូលការបិទគណនីរបស់អ្នក និងហាមឃាត់អ្នកពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងមូល ឬមួយផ្នែក (រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការលុបគណនីរបស់អ្នក) នៅពេលណាក៏បាន ប្រសិនបើយើងជឿជាក់ថាអ្នកបានបំពាន ឬបំពាន ណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ក្នុងករណីដែលយើងផ្អាក ឬបិទគណនីរបស់អ្នក អ្នកនឹងមិនអាចចូលប្រើគណនីរបស់អ្នក និង/ឬខ្លឹមសារណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយវាទៀតទេ។ 

ច្បាប់​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន 

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ និងវិវាទទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងពួកគេនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយ និងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃសាធារណរដ្ឋស៊ីប។ 

ភាពធ្ងន់ធ្ងរ 

អ្នក និងក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមថា ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះគឺ ឬក្លាយជាទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែក មិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាចអនុវត្តបាននៅក្រោមច្បាប់ ឬតុលាការក្នុងតំបន់ជាធរមាន វាត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានកាត់ចេញពីលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទៅជាវិសាលភាពនៃសុពលភាព ឬមិនអាចអនុវត្តបាន។ ហើយលក្ខខណ្ឌដែលនៅសល់ត្រូវនៅជាធរមាន និងមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញ។ 

គោលនយោបាយបន្ថែម 

គោលការណ៍បន្ថែមទាក់ទងនឹងសេវាកម្មជាក់លាក់ (រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះវេទិកា ការប្រកួតប្រជែង ឬកម្មវិធីភក្ដីភាព) អាចត្រូវបានចេញដោយក្រុមហ៊ុន។ សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបែបនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍ពាក់ព័ន្ធ និងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ 

អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកបានប្រើព័ត៌មាន កម្មវិធី ឬមាតិកាទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានអានលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះ យល់វា ហើយយល់ព្រមនឹងចងក្រងតាមលក្ខខណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌរបស់វា។ 

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬមតិយោបល់ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ dpo@mashabear.com ។ សូមមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងផងដែរ ( https://mashabear.com/privacypolicy )។